ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.12.2022 г

 

ПШЕНИЦА
2022/23 – 31.12.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 129
2. Производство 6 343 707
3. Внос и вътреобщн. доставки 16 198
Общо предлагане 6 494 034
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 870 200
1.1 За човешка консумация 350 400
1.2. За фураж 212 900
1.3. За семена 273 250
1.4. Индустриална употреба 33 650
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 470 499
2.1. Вътреобщностни достав 235 168
2.2. Износ за трети страни 1 235 331
Общо потребление 2 340 699
III. Запаси, тона 4 154 335
ЕЧЕМИК
2022/23 31.12.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 3 797
2. Производство 617 623
3. Внос и вътреобщн. доставки 4 857
Общо предлагане 626 277
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 143 210
1.1. За производство на пиво 32 150
1.2. За фураж 84 300
1.3. За семена 26 760
2. Износ и вътреобщн. доставки 76 651
2.1. Вътреобщностни доставки 12 159
2.2. Износ трети страни 64 492
Общо потребление 219 861
III. Запаси, тона 406 416
 
 
РАПИЦА
2022/23 – 31.12.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 128
2. Производство 295 972
3. Внос и вътреобщн. доставки 51 987
Общо предлагане 350 087
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 52 250

1.1. За масло и биодизел

52 250

2. Износ и вътреобщн. доставки 243 239
2.1. Вътреобщностни доставки 183 034

2.2. Износ трети страни

60 205

Общо потребление

295 489

III. Запаси, тона 54 598
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 31.12.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 355 744
2. Производство 2 495 878
3. Внос и вътреобщн. доставки 10 576
Общо предлагане 2 862 198
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 534 450
1.1. За храна и инд. употреба 347 500
1.2. За фураж 177 450
2. За семена 9 500
2. Износ и вътреобщн. доставки 51 654
2.1. Вътреобщностни доставки 33 125
2.2. Износ трети страни 18 529
Общо потребление 586 104
III. Запаси, тона 2 276 094

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 31.12.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 262 573
2. Производство 2 054 180
3. Внос и вътреобщн. доставки 496 829
Общо предлагане 2 813 582
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 894 500
1.1. За слънчогледово масло 685 400
1.2. За белен слънчоглед 205 600
2. Износ и вътреобщн. доставки 94 340
2.1. Вътреобщностни доставки 66 710
2.2. Износ трети страни 27 630
Общо потребление 988 840
III. Запаси, тона 1 824 742