Зърно Акценти 19.01.2023

Според прогноза на Refinitiv Commodities Research през 2022/23 реколтата от царевица в Бразилия ще достигне 127.5 млн. тона (+1% спрямо предходната оценка и 113.1 млн. тона през 2021/22).

- През 2022/23 износът на зърнени култури от Русия е планиран на ниво 55 – 60 млн. тона. Експортната квота през периода 15.02 – 30.06.2023 е 22.5 млн. тона и не се планира да бъде намалена. Така страната ще остане с високи крайни запаси от зърно, в т.ч. пшеница.

- През 2022 износът на рапично масло от Русия достига рекордните 969,000 тона. Основни клиенти са били Китай с дял 69% от износа, Латвия 10% и Литва 7%.

- Според данни на Русагротранс през декември от Русия са изнесени 4.54 млн. тона пшеница (4.76 през ноември и 3.26 през декември 2021). През януари се очакват експорт 3.6 млн. тона, в т.ч. през периода 1 – 12 януари 1.35 млн. тона.

- През първата половина на януари от Украйна са изнесени 2.3 млн. тона зърно (3.6 през първите 18 дни на декември), в т.ч. 1.1 млн. тона царевица (-0.5) и 437,000 тона пшеница. Експортът на слънчогледово масло е бил 93,000 тона (230,000).

- Според данни на статистическата служба на Великобритания през ноември 2022 в страната са внесени 67,900 тона пшеница (128,200 през октомври), в т.ч. от Канада 26,300 тона. През периода юли – ноември импортът достига 552,300 тона (867,100 тона през аналогичния период на предходния сезон), в т.ч. от Канада 190,700 тона. През ноември износът на пшеница е бил 112,900 тона (72,200 и 31,500), а през периода юли – ноември 432,100 тона (201,800).

- Според оценка на NOPA през декември 2023 в САЩ са преработени 4.83 млн. тона соя (4.98 в прогнозите, 4.88 през ноември и 5.1 през декември 2021). В края на декември запасите от соево масло в САЩ са били 0.8 млн. тона (0.7 през ноември и 0.9 през декември 2021).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 3,500 контракта царевица, 5,000 контракта соя и 5,5500 контракта пшеница.

- Според прогноза на Refinitiv Commodities Research през 2022/23 реколтата от царевица в Бразилия ще достигне 127.5 млн. тона (+1% спрямо предходната оценка и 113.1 млн. тона през 2021/22). Средният добив ще достигне 5.7 тона/хектар (5.2 през миналия сезон), а площите ще бъдат 22.4 млн. хектара (+0.8).

- Тунис е закупил 125,000 тона пшеница дурум с произволен произход, цена 489.49 – 494.49 USD/тон C&F и доставка през периода 15.02 – 05.04.2023.

- Властите в Египет са повишили цените за изкупуване на пшеница от местните фермери с 42% спрямо миналата година. Очаква се да бъдат изкупени 4 млн. тона местна пшеница.