Зърно Акценти 10.01.2023

Според прогноза на Safras&Mercado през 2022/23 производството на соя в Бразилия ще бъде 153.37 млн. тона (154.53 в прогнозата през ноември).

- През периода 1 – 8 януари износът на зърно от Русия надвишава 1 млн. тона, в т.ч. 963,000 тона пшеница (550 хил. тона година по-рано) и 44,500 тона царевица (+27%).

- Според прогноза на USDA през 2022/23 износът на пшеница от САЩ ще бъде 21.1 млн. тона, което е минимално ниво за последните 51 години.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 1,000 контракта царевица, 500 контракта соя и 1,000 контракта пшеница.

- Според прогноза на FAS USDA през 2022/23 соевата реколта в Бразилия ще достигне 153 млн. тона (126.6 година по-рано). Експортът на соя през сезона ще бъде 97 млн. тона, а вътрешната преработка 51.5 млн. тона.

- Според оценка на МРОВ към края на декември запасите от палмово масло в Малайзия са били 2.19 млн. тона (-4% за месеца), което е най-ниско ниво за последните 4 месеца. През декември производството на продукта в Малайзия е било 1.62 млн. тона (-3.68%) – най-ниско ниво от юли 2022, а износът 1.47 млн. тона (-3.48%).

- Индийски анализатори очакват през 2023 пшеничната реколта в Индия да достигне рекордните 112 млн. тона. През 2022 правителството на страната е оценила реколтата на 106.84 млн. тона, а през 2021 на 109.59 млн. тона.

- Според правителствена прогноза през 2023 вносът на пшеница за производство на субсидиран хляб в Египет ще бъде 4 млн. тона. Годишното потребление на пшеница в страната за тази цел ще бъде 9 млн. тона, а местното производство 5 млн. тона.

- На 12.01.2023 Турция ще проведе търг за покупка на 565,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход.