Зърно Акценти 16.11.2022

През изминалата седмица Китай е закупил около 120,000 тона френска пшеница с протеин 10 – 10.5%.

- През периода 01.07 – 16.11.2022 от Украйна са изнесени 15.566 млн. тона зърно (22.49 година по-рано), в т.ч. 2.363 млн. тона от началото на ноември (3.045). Експортирани са 5.969 млн. тона пшеница (13.479), ечемик 1.278 млн. тона (4.788), царевица 8.252 млн. тона (1.201).

- През 2021/22 рапичната реколта в България достига 394,000 тона (+41% спрямо 2020/21). Реколтата през 2022/23 обаче е само 298,000 тона (-24% спрямо 2021/22). Очаква се площите за реколта 2023/24 да се понижат с 5 – 8%.

- През 2022/23 царевичната реколта в Молдова достига 700,000 – 800,000 тона при 3 млн. тона през 2021/22. Редукцията е във връзка със засушаването през лятото. Слабата реколта застрашава продоволствената безопасност на страната.

- От IHS Markit прогнозират, че през 2023/24 площите с пшеница в САЩ ще бъдат 19.1 млн. хектара (18.5 през 2022/23). Площите с царевица ще достигнат 37.2 млн. хектара (+1.3), а със соя 35.8 млн. хектара (+0.4).

- Към 15.11.2022 фермерите в Аржентина са продали 72.2% от соевата си реколта 2021/22 (74.2% година по-рано). През седмицата 3 – 9 ноември продажбите достигат 249,300 тона, което е два пъти по-малко от предходната година. Продажбите на царевица са били 70.4% (-2%) от реколта 2021/22, която достига 59 млн. тона.

- През изминалата седмица Китай е закупил около 120,000 тона френска пшеница с протеин 10 – 10.5%. През юли – август Китай е закупил няколко стотин хиляди тона пшеница от Франция с доставка до края на 2022. От това количество вече са изпратени 300,000 тона.