ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30.09.2022 г

 

ПШЕНИЦА
2022/23 – 30.09.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 129
2. Производство 6 343 707
3. Внос и вътреобщн. доставки 11 102
Общо предлагане 6 489 938
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 299 050
1.1 За човешка консумация 174 000
1.2. За фураж 108 400
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 16 650
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 030 031
2.1. Вътреобщностни достав 124 181
2.2. Износ за трети страни 905 850
Общо потребление 1 329 081
III. Запаси, тона 5 160 857
ЕЧЕМИК
2022/23 30.09.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 3 797
2. Производство 617 623
3. Внос и вътреобщн. доставки 3 892
Общо предлагане 625 312
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 58 900
1.1. За производство на пиво 16 400
1.2. За фураж 42 500
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 45 171
2.1. Вътреобщностни доставки 12 159
2.2. Износ трети страни 33 012
Общо потребление 104 071
III. Запаси, тона 521 241
 
 
РАПИЦА
2022/23 – 30.09.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 128
2. Производство 295 972
3. Внос и вътреобщн. доставки 32 326
Общо предлагане 330 426
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 33 700

1.1. За масло и биодизел

33 700

2. Износ и вътреобщн. доставки 205 951
2.1. Вътреобщностни доставки 145 746

2.2. Износ трети страни

60 205

Общо потребление

239 651

III. Запаси, тона 90 775
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 30.09.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 387 549
2. Производство 1 674 347
3. Внос и вътреобщн. доставки 7 147
Общо предлагане 2 069 043
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 122 200
1.1. За храна и инд. употреба 80 200
1.2. За фураж 42 000
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 0
2.1. Вътреобщностни доставки 0
2.2. Износ трети страни 0
Общо потребление 122 200
III. Запаси, тона 1 946 843

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 30.09.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 429 082
2. Производство 1 934 895
3. Внос и вътреобщн. доставки 136 050
Общо предлагане 2 500 027
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 213 500
1.1. За слънчогледово масло 156 200
1.2. За белен слънчоглед 57 300
2. Износ и вътреобщн. доставки 384
2.1. Вътреобщностни доставки 254
2.2. Износ трети страни 130
Общо потребление 213 884
III. Запаси, тона 2 286 143