ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31.08.2022 г

 

ПШЕНИЦА
2022/23 – 31.08.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 135 129
2. Производство 6 340 990
3. Внос и вътреобщн. доставки 6 000
Общо предлагане 6 482 119
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 199 400
1.1 За човешка консумация 116 300
1.2. За фураж 71 600
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 11 500
2. Износ и вътреобщн. доставки 957 626
2.1. Вътреобщностни достав 104 553
2.2. Износ за трети страни 853 073
Общо потребление 1 157 026
III. Запаси, тона 5 325 093
ЕЧЕМИК
2022/23 31.08.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 3 797
2. Производство 617 567
3. Внос и вътреобщн. доставки 3 700
Общо предлагане 625 064
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 41 000
1.1. За производство на пиво 11 500
1.2. За фураж 29 500
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 45 159
2.1. Вътреобщностни доставки 12 159
2.2. Износ трети страни 33 000
Общо потребление 86 159
III. Запаси, тона 538 905
 
 
РАПИЦА
2022/23 – 31.08.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 2 128
2. Производство 295 969
3. Внос и вътреобщн. доставки 15 435
Общо предлагане 313 532
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 22 100

1.1. За масло и биодизел

22 100

2. Износ и вътреобщн. доставки 145 400
2.1. Вътреобщностни доставки 85 200

2.2. Износ трети страни

60 200

Общо потребление

167 500

III. Запаси, тона 146 032
ЦАРЕВИЦА
2021/22 – 31.08.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 128 067
2. Производство 3 376 278
3. Внос и вътреобщн. доставки 73 645
Общо предлагане 3 577 990
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 1 649 700
1.1. За храна и инд. употреба 1 086 250
1.2. За фураж 563 450
2. За семена 0
2. Износ и вътреобщн. доставки 1 453 779
2.1. Вътреобщностни доставки 831 572
2.2. Износ трети страни 622 207
Общо потребление 3 103 479
III. Запаси, тона 474 511

 

СЛЪНЧОГЛЕД
2021/22 – 31.08.2022 г.
I. Предлагане, тона
1. Начални запаси 198 931
2. Производство 1 989 068
3. Внос и вътреобщн. доставки 1 403 889
Общо предлагане 3 591 888
II. Потребление, тона
1. Вътрешно потребление 2 950 400
1.1. За слънчогледово масло 2 262 500
1.2. За белен слънчоглед 687 900
2. Износ и вътреобщн. доставки 205 906
2.1. Вътреобщностни доставки 163 282
2.2. Износ трети страни 42 624
Общо потребление 3 156 306
III. Запаси, тона 435 582