Зърно Акценти 29.09.2022

Според прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес през 2022/23 соевата реколта в Аржентина ще достигне 48 млн. тона (43.3 през 2021/22).

- През 2021/22 износът на ечемик от Казахстан е бил само 427,000 тона, което е с 60% по-малко от 2020/21. За Иран са изпратени 194,000 тона продукция, за Узбекистан 100,000 тона, а за Китай 84,000 тона.

- Към 25.09.2022 в Бразилия са засети 28% от планираните за царевица първа реколта площи (+5.8% за седмицата и 26.5% година по-рано) според данни на AgRural.

- Според прогноза на Abirtigo през следващите 10 – 15 години Бразилия ще увеличи износа на пшеница до 10 млн. тона. Към 2030 производството ще достигне 20 млн. тона.

- Според прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес през 2022/23 соевата реколта в Аржентина ще достигне 48 млн. тона (43.3 през 2021/22). Реколтата от царевица ще достигне 50 млн. тона (52), а от пшеница 17.5 млн. тона (-21.9%). Площите със соя ще достигнат 16.7 млн. хектара (+0.4), а с царевица 7.5 млн. хектара (7.7).

- През 2022 вносът на слънчогледово масло в Китай ще намалее с 50% спрямо 2021 и ще достигне 500,000 – 700,000 тона (1.28).

- Ирак е обявил търг за покупка на 50,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход. На предходния търг са закупени 100,000 тона пшеница от САЩ с цена 494 USD/тон C&F и доставка септември – октомври.