Зърно Акценти 20.09.2022

Към 19.09.2022 прибраната пшеница в Русия е била 97.3 млн. тона бункерно тегло (71.9 година по-рано) при среден добив 3.76 тона/хектар (2.90).

- Към 19.09.2022 прибраният ечемик в Русия е 17.8 млн. тона при добив 3.06 тона/хектар (2.42), царевица 802,400 тона (1,300,000) при добив 5.84 тона/хектар (4.38). Прибраният слънчоглед е 2.4 млн. тона при среден добив 2.3 тона/хектар (1.63).

- От Руския зърнен съюз са предупредили за колапс на масления пазар в Русия предвид огромната слънчогледова реколта.

- Към 19.09.2022 в Украйна са засети 411,000 хектара със зимни зърнени култури (9% от прогнозата), в т.ч. пшеница 364,000 хектара (9%), ечемик 32,000 хектара (5%).

- Според прогноза на МЗ на Украйна според техен песимистичен сценарий площите със зимни зърнени култури в страната реколта 2023 ще се понижат с 20%.

- Към 20.09.2022 зърнената реколта в Казахстан достига 17.3 млн. тона при среден добив 1.25 тона/хектар.

- Според прогноза на Coceral през 2022 реколтата от маслени култури в ЕС ще бъде 31.3 млн. тона (-0.9 млн. тона спрямо предходната оценка), в т.ч. рапица 19.5 млн. тона (+1.1), соя 2.78 млн. тона (-0.4), слънчоглед 9 млн. тона (-1.7).

- От Coceral прогнозират зърнена реколта в ЕС през 2022/23 от 264.6 млн. тона (-23.2 млн. тона спрямо 2021/22), в т.ч. царевица 51.9 млн. тона (-14.1 и 70.2), мека пшеница 125.6 млн. тона (-1.8 и -3.8), твърда пшеница 7.2 млн. тона (-0.5 и -0.6), от ечемик 52.4 млн. тона (-0.7 и 52.1).

- Според данни на AgRural към 19.09.2022 сеитбата на соята в Бразилия е извършена на 1% от планираните площи, които са 42.7 млн. хектара. Реколтата се очаква да достигне 148.5 млн. тона.

- През август доставките на соя в Китай от Бразилия са били 6.25 млн. тона (-31%), от Уругвай 350,000 тона, САЩ 286,800 тона, Аржентина 197,800 тона. Общият импорт е бил 7.17 млн. тона, което е най-ниско ниво за този месец от 2014 до сега. През периода януари – август доставките на соя са били 40.93 млн. тона (43.05), в т.ч. от САЩ 18.21 млн. тона (21.63).

- През 2022 реколтата от пшеница в Турция достига 19.2 млн. тона (17.6 през 2021 и 19.7 средно за последните пет години), ечемик 7.5 млн. тона (5.9 и 6.7), царевица 7.1 млн. тона (6.7 и 6.2).

- През следващата година вносът на мека пшеница в Мароко ще се повиши до 4.5 – 5 млн. тона (3 средно годишно). Реколтата от зърнени култури сега е 3.4 млн. тона (-67%), в т.ч. мека пшеница 1.89 млн. тона.

- През следващите дни се очаква Ирак да обяви търг за покупка на 1.3 млн. тона пшеница, парите за която са осигурени. Количеството ще е достатъчно за задоволяване на вътрешното търсене до май 2023.

- Според прогноза на Oil World през 2022/23 производството на соево масло в света ще бъде 61.63 млн. тона (+1.5 млн. тона спрямо предходната оценка), в т.ч. Китай 16.8 млн. тона (+0.4), Аржентина 7.9 млн. тона (+0.3), Индия 1.5 млн. тона, САЩ 12 млн. тона, Бразилия 10.2 млн. тона. Световният износ на соево масло ще бъде 13.2 млн. тона (+0.05), а крайните запаси 6.25 млн. тона (6.17).