Зърно Акценти 17.09.2022

През последните две седмици китайски търговци са закупили около 30 карга соя от Аржентина. Цените на аржентинската соя са много конкурентни, а търсенето от Китай постепенно нараства.

- Към 15.09.2022 в Русия са прибрани 96.4 млн. тона (бруто) пшеница (70.8 през 2021). Прибраното зърно е 132.3 млн. тона (99.4). Прибраният слънчоглед е 1.5 млн. тона при среден добив 2.2 тона/хектар (1.65 през 2021). Със зимни зърнени култури са засети 7.4 млн. хектара.

- От 21.09.2022 експортното мито на руската пшеница ще бъде 2,668.3 рубли/тон, ечемик 2,353.9 рубли/тон, царевица 3,696.5 рубли/тон.

- От началото на септември натрупването на вагони натоварени със зърно по границите на Украйна намалява с 37% до 5,316 броя. Към 15.09.2022 дневното преминаване на вагони през границата нараства до 579 броя (469 в началото на месеца).

- Според оценка на Conflict Observatory към 15.09.2022 в Украйна са разрушени 15.73% от складовите мощности за зърно.

- Към 15.09.2022 жътвата в Украйна е проведена на 6.77 млн. хектара (61% от площите) като е постигнат среден добив 3.84 тона/хектар за зърнените култури и са прибрани 26 млн. тона зърно. Пшеницата е ожъната на 99% от площите и са прибрани 19.2 млн. тона зърно, ечемик 100% и 5.5 млн. тона, царевица 0.3% и 63,700 тона при добив 5.23 тона/хектар. Слънчогледът е ожънат на 10% от площите, прибрани са 924,000 тона слънчоглед при среден добив 2.41 тона/хектар. Жътвата на рапицата е завършена и са прибрани 1.092 млн. тона рапица.

- От Strategie Grains прогнозират царевична реколта в ЕС през 2022 от 53 млн. тона, което е най-ниско ниво за последните 15 години. Общата зърнена реколта ще бъде 264.6 млн. тона (-2.5 спрямо предходната оценка и -25.7 спрямо 2021). Реколтата от мека пшеница ще бъде най-ниската за последните пет години 124.1 млн. тона (129.8 година по-рано). Потреблението на фуражно зърно (царевица, пшеница и ечемик) ще намалее с 5% спрямо 2021 до 148.6 млн. тона.

- От FranceAgriMer намаляват прогнозата си за износа на пшеница от Франция за страни извън ЕС през 2022/23 с 0.3 млн. тона до 10.3 млн. тона (8.8 през 2021/22). Крайните запаси от пшеница във Франция за 2022/23 ще бъдат 2.4 млн. тона (+0.3 спрямо 2021/22).

- Според данни на FranceAgriMer към 12.09.2022 във Франция са ожънати 14% от площите с царевица (+9% за седмицата). В добро и отлично състояние се намират 43% от посевите (43% седмица по-рано и 89% година по-рано).

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес предвид сушата на отделни територии няма да бъде провеждана жътва на пшеницата, защото посетите ще изсъхнат. Към 15.09.2022 сушата е обхванала 46% от площите с пшеница (29% месец по-рано). В лошо и удовлетворително състояние се намират 34% от посевите (18% месец по-рано). Това е най-силното засушаване през последните 30 години.

- През периода януари - август вносът на пшеница в Азербайджан достига 539,330 тона (480,960 година по-рано), а само през август 109,530 тона.

- Турция повишава импортното мито на слънчогледовото масло от 0% на 10%.