Зърно Акценти 15.09.2022

Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 535,000 тона пшеница с доставка 10.11.2022 – 25.02.2023.

- Според прогноза на АПК – Информ през 2022 реколтата от маслени култури в Украйна ще бъде 17 млн. тона, което е с 25% по-малко от 2021. Реколтата от слънчоглед ще достигне 10.9 млн. тона (-34%), което е минимално ниво от 2015 до сега.

- В септемврийската си прогноза анализатори от Strategie Grains са повишили реколтата от пшеница в ЕС през 2022/23 с 0.8 млн. тона до 131 млн. тона (137.5 през 2021/22). Реколтата от мека пшеница е повишена до 124.1 млн. тона, а от твърда е без промяна от 6.9 млн. тона. Реколтата от ечемик ще бъде 51 млн. тона (+1 и +0.8), а от царевица 52.9 млн. тона (-2.5 и 70).

- Според прогноза на Националната асоциация на преработвателите на маслени култури в Казахстан през 2022/23 износът на слънчогледово масло от страната ще бъде 278,000 тона (182,200 през 2021/22 и 95,300 през 2020/21).

- През август в САЩ са преработени 4.52 млн. тона соя (4.63 пред юли и 4.32 през август 2021).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 9,000 контракта царевица и 9,500 контракта соя и нето купувачи на 4,000 контракта пшеница.

- Перспективите през рапичната реколта в Канада се понижават до 19.1 млн. тона през 2022/22 (19.5 и +39% спрямо 2021/22) според прогноза на StatsCan. Реколтата от пшеница ще бъде 34.7 млн. тона (34.6 и +57% спрямо 2021/22).