Зърно Акценти 24.06.2022

През седмицата 29.06 – 05.07.2022 експортното мито на руската пшеница ще достигне 146.1 USD/тон (142 седмица по-рано).

- През седмицата 29.06 – 05.07.2022 експортното мито на руската пшеница ще достигне 146.1 USD/тон (142 седмица по-рано). Митото за износ на ечемик е 117.5 USD/тон (без промяна), а на царевицата 88.7 USD/тон (86.5).

- Към 23.06.2022 със зърнени култури в Русия са засети 29.1 млн. хектара (-0.6 спрямо 2021). Площите с пшеница достигат 12.7 млн. хектара (13.1), ечемик 7.3 млн. хектара (7.4), царевица 2.9 млн. хектара (3). Със слънчоглед са засети 9.6 млн. хектара (9.2).

- През 2021 със зимна пшеница в Украйна са били засети 6.5 млн. хектара. През есента на 2022 се очаква площите да намалеят с поне 30% до 4.4 млн. хектара.

- В началото на юли властите в Украйна ще отменят лицензиите при износ на пшеница от страната.

- През периода 01.07.2021 – 24.06.2022 от Украйна са изнесени 48.13 млн. тона зърно, а от началото на юни 1.032 млн. тона. Експортът на пшеница е бил 18.687 млн. тона (89,000), на ечемик 5.739 млн. тона (23,000), на царевица 23.232 млн. тона (915,000).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 30,000 контракта царевица, 26,000 контракта соя и 11,000 контракта пшеница.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес в Аржентина е завършена жътвата на соята реколта 2021/22. Прибрани са 43.3 млн. тона соя (+0.2 спрямо 2020/21 и -8.5% спрямо средното пет годишно ниво). Царевицата е ожъната на 42% от площите като са прибрани 21.2 млн. тона царевица. Сеитбата на пшеницата е извършена на 62% от площите.

- През април износът на палмово масло от Индонезия е бил 2.09 млн. тона (-20.75% спрямо март). През месеца производството е било 3.88 млн. тона (+2.67%), а запасите достигат 6.1 млн. тона (+7.4%).