Зърно Акценти 21.06.2022

През 2022 пшеничната реколта в България ще достигне 6.5 – 6.7 млн. тона (7.1 през 2021, 4.7 през 2020, 6.1 през 2019).

- През май от Русия са изнесени 1.03 млн. тона пшеница, което е с 43% по-малко от април. Основни клиенти са били Турция 280,600 тона, Египет 268,300 тона, Саудитска Арабия 188,700 тона.

- Според последна прогноза на MARS през 2022 средният добив от пшеница в ЕС ще достигне 5.8 тона/хектар (-2% спрямо май и -5% спрямо 2021). Добивът от зимен ечемик ще достигне 5.7 тона/хектар (-1% и -6%), от царевица 7.9 тона/хектар (-1% и -1%), от рапица 3.1 тона/хектар (-2% и -2%), от слънчоглед 2.4 тона/хектар (-1% и без промяна).

- Според данни на Главната митническа служба на Китай, през май в страната са доставени 7.79 млн. тона соя от Бразилия (9.23 година по-рано). Доставките от САЩ са били 1.73 млн. тона (244,431). През първите пет месеца на годината импортът на соя в Китай от Бразилия е бил 20.47 млн. тона (15.66), а от САЩ 16.77 млн. тона (21.51). През периода преработвателите на соя в Китай средно са губели по 25.75 USD/тон обработена соя. Сега Китай разполага с достатъчно запаси от соя.

- Йордания е отменила търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход. Обявен е нов търг за 28.06.2022 с доставка септември – ноември.

- Саудитска Арабия е закупила 540,000 тона пшеница с доставка август – януари.

- Бангладеш е обявил търг за покупка на 50,000 тона пшеница с произволен произход и доставка август – септември.

- Иран ще обезпечи свободен коридор за износ на селскостопанска продукция от Казахстан.