Зърно Акценти 18.05.2022

Според прогноза на ИКАР през 2022 зърнената реколта в Русия ще бъде 130.5 млн. тона, в т.ч. пшеница 85 млн. тона или повече.

- Според прогноза на ИКАР през 2022 зърнената реколта в Русия ще бъде 130.5 млн. тона, в т.ч. пшеница 85 млн. тона (+9 спрямо 2021/22). Зърненият експорт през 2022/23 ще достигне 49 млн. тона (+7.5), е експорта на пшеница 39 млн. тона (+6.5). Вътрешното потребление на зърно ще достигне 82 млн. тона (+1)

- Според данни на ИКАР в Русия са засети 13.7 млн. хектара с пролетни зърнени култури, в т.ч. пшеница 4.3 млн. хектара, ечемик 4.6 млн. хектара, царевица 1.7 млн. хектара. Общо с пролетни култури са засети 30 млн. хектара.

- Властите в Русия ще удължат прилагането на квоти при износа на минерални торове поне да края на годината.

- Според експерти зърнената реколта в Украйна ще се понижи с 20 – 30% спрямо средното ниво за последните години. През 2021 тя е била 84 млн. тона, но това е доста над средното ниво.

- През март от Беларус са изнесени 10,200 тона царевица, а през периода януари – март 36,100 тона.

- Според данни на Fedoil през април в ЕС са произведени 3.2 млн. тона масла и шротове, което е с 14% по-малко от март и с 4% по-малко от април 2021. Преработени са 1.4 млн. тона рапица (-8% и -13%), 1.3 млн. тона соя (-6% и +2%), 488,000 тона слънчоглед (+8% и +10%). От началото на годината преработените маслени култури в ЕС са 13 млн. тона (-3%).

- Според данни на Европейската комисия през седмицата 9 – 15 май от ЕС са изнесени 129,800 тона пшеница (272,500 седмица по-рано). От Полша експортът е бил 32,500 тона, Румъния 31,500 тона, Литва 30,000 тона и Франция 20,700 тона. От началото на сезона износът е 22.95 млн. тона пшеница (23.95), в т.ч. за Алжир 3.5 млн. тона, Египет 2.3 млн. тона, Китай 2.1 млн. тона, Нигерия 1.7 млн. тона, Мароко 1.5 млн. тона.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 5,500 контракта царевица и нето купувачи на 10,000 контракта соя и 13,000 контракта пшеница.

- Властите в Индия са разрешили износ на около 400,000 тона пшеница въпреки наложената възбрана за износ. Това количество е предадено за обмитяване в митниците и ще бъде изнесено. В пристанищата на страната остават още 1.8 млн. тона зърно, което няма да може да напусне Индия.

- Според прогноза на Safras&Mercado през 2022 износът на соя от Бразилия ще бъде 74.5 млн. тона (+3.5 спрямо предходната оценка и 86.1 през 2021). Преработката в страната ще достигне 47.8 млн. тона (+0.4 и 47.4 през 2021).

- Йордания е отменила търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход. Следващият търг за същото количество е насрочен за 24.05.2022.

- Бангладеш търси да закупи 50,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход.