Зърно Акценти 06.12.2021

Саудитска Арабия е закупила 689,000 тона пшеница с протеин 12.5%, средна цена 365.14 USD/тон C&F и доставка през юли.

- Правителството на Русия вероятно ще въведе ограничение на износа на зърно от страната в периода 15.02 – 30.06.2022, което ще бъде 14 млн. тона зърно, в т.ч. 9 млн. тона пшеница. През 2020/21 квотата беше 17.5 млн. тона без разделение по култури.

- Според анализатори от Strategie Grains, през 2022 реколтата от рапица в ЕС ще достигне 18 млн. тона, което е с 6% повече от 2021. Най-голям ръст на реколтите ще има в Германия, Франция и Полша. Реколтата от слънчоглед ще достигне 9.9 млн. тона (10.4).

- Съгласно данни от AHDB, в края на ноември в добро и отлично състояние във Великобритания се намират 84% от посевите с пшеница (57% година по-рано), от зимен ечемик 90% (58%) и от рапица 78% (77%).

- През 2021/22 износът на соя от САЩ за Китай ще се понижи с 20% до под 30 млн. тона. Поради щетите от урагана Ида в най-активния период за износ на соя от САЩ имаше задържане на операциите.

- В петък фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 4,000 контракта царевица и 11,000 контракта соя и нето продавачи на 6,500 контракта пшеница.

- До 15.02.2022 в Бразилия ще бъдат прибрани 51 млн. тона соя, което е рекорд за страната. През 2018/19 са били прибрани 47.4 млн. тона соя. Към 15.01.2022 ще бъдат прибрани 6.5 – 9 млн. тона соя. Общата соева реколта ще достигне 144.6 млн. тона (137), а експортът 92.2 млн. тона (+6.6).

- Саудитска Арабия е закупила 689,000 тона пшеница с протеин 12.5%, средна цена 365.14 USD/тон C&F и доставка през юли. Най-вероятно доставките ще бъдат от ЕС, Черноморски регион, Северна и Южна Америка и Австралия. На предходния търг от 01.11.2021 са били закупени 1.268 млн. тона пшеница с цена 377.54 USD/тон C&F.

- Според данни на статистическото бюро на Китай, през 2021 царевичната реколта в Китай достига 272.6 млн. тона, което е с 4.6% повече от предходната година. Площите с културата са нараснали с 5% до 43.32 млн. хектара. Реколтата от пшеница се оценява на 136.9 млн. тона.