Зърно Акценти 03.12.2021

Най-вероятно МЗ на Русия ще ограничи износа на пшеница през периода 15.02 – 30.06.2021 на 9 млн. тона, на ечемик, царевица и ръж на 5 млн. тона.

- Най-вероятно МЗ на Русия ще ограничи износа на пшеница през периода 15.02 – 30.06.2021 на 9 млн. тона, на ечемик, царевица и ръж на 5 млн. тона. През периода 01.07 – 25.11.2021 от страната са изнесени 18 млн. тона зърно (-24.1% спрямо предходната година), в т.ч. пшеница 15.3 млн. тона (-23.1%). Ограничение от 9 млн. тона пшеница е според очакванията на анализаторите.

- Според предварителна оценка, през ноември от Русия са изнесени 2.95 млн. тона пшеница, което е по-ниско от средното ниво за последните пет години. Средно експортът за ноември през периода 2016 – 2020 е бил 3.5 млн. тона. По-ниски стойности на показателя е имало през 2016 – 2.7 млн. тона и 2019 – 2.65 млн. тона. През ноември 2020 е постигнат рекорд от 4.4 млн. тона. През декември 2021 износът ще нарасне до 3.6 – 3.8 млн. тона (4.15 през декември 2020). Отличната реколта от пшеница в Австралия и рекордната в Аржентина ще охладят пазара през следващите месеци.

- През януари 2022 експортното мито на слънчогледовото масло от Русия ще нарасне до 280.8 USD/тон (276.7 през декември, 194.5 през ноември, 227.2 през октомври и 169.9 през септември).

- През седмицата започваща на 08.12.2021 експортното мито на руската пшеница ще нарасне до 84.9 USD/тон (80.8 седмица по-рано). Митото на царевицата ще бъде 54.3 USD/тон – без промяна, а на ечемика 75.1 USD/тон (68.3).

- Според данни на FranceAgriMer, към 29.11.2021 във Франция са ожънати 99% от площите с царевица (+2% за седмицата). Сеитбата на зимната пшеница е извършена на 99% от планираните площи (+2%) като в добро и отлично състояние се намират 99% от посевите. Сеитбата на дурум е извършена на 88% от площите (+9%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 7,500 контракта царевица, 8,500 контракта соя и 13,000 контракта пшеница.

- Според данни на Abitrigo, през октомври вносът на пшеница в Бразилия нараства до 517,500 тона от 447,500 тона през септември. Доставките от Аржентина са 474,800 тона (391,300), от Уругвай 20,900 тона (13,000), Парагвай 5,100 тона (3,500) и САЩ 16,500 тона. През периода януари – октомври вносът достига 5.39 млн. тона (5.47), в т.ч. Аржентина 4.65 млн. тона.

- Според данни от Зърнената борса в Буенос Айрес, към 01.12.2021 в добро и отлично състояние в Аржентина се намират 90% от посевите с царевица (34% година по-рано). От новата реколта са засети 2.27 млн. хектара с царевица, което е 31.1% от планираните площи. Завършила е сеитбата на слънчогледа, а в добро и отлично състояние се намират 41% от посевите при 35% седмица по-рано. Със соя са засети 46% от планираните площи, а в добро и отлично състояние се намират 88% от посевите (67%). Пшеницата е ожъната на 45% от площите като са прибрани 7.9 млн. тона.

- В своя декемврийски отчет анализатори от FAO понижават прогозата си за зърнената реколта в света през 2021/22 с 2.1 млн.тона до 2,791 млн. тона, което е с +19.2 млн. тона повече от 2020/21. Реколтата от пшеница ще бъде 769.6 млн. тона (770.4 и 776.5). Производството на фуражно зърно ще бъде 1,503 млн. тона (1,504 и 1,481). Крайните запаси от пшеница достигат 284.7 млн. тона (+2.6 и 289.5), а от царевица 349.7 млн. тона (+0.1 и 351). През сезона световната търговия със зърно ще бъде 480.3 млн. тона (+2.2 и +3.6), в т.ч. пшеница 193.3 млн. тона (+1), а с фуражни култури 235.6 млн. тона (+1.1).