Зърно Акценти 02.12.2021

Според информация от пазара, след рязкото понижение котировките на соята в Чикаго, китайски вносители са закупили около 240,000 тона соя от САЩ и Бразилия с доставка декември – януари. Закупена е повече соя от Бразилия предвид по-добрите цени.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 3,500 контракта соя, 5,000 контракта царевица и 2,000 контракта пшеница.

- Според данни на МЗ на Аржентина, към 24.11.2021 в страната от реколта 2020/21 са продадени 35.1 млн. тона соя (+334,500 тона за седмицата), а от реколта 2021/22 – 3.3 млн. тона (+94,500). Година по-рано продажбите достигат 35.9 млн. тона и 4.4 млн. тона. Продадени са и 45.3 млн. тона царевица (+0.66) реколта 2020/21 и 10.9 млн. тона (+0.21) реколта 2021/22 при 40.7 млн. тона и 10.4 млн. тона година по-рано. От пшеничната реколта 2020/21 са продадени 17.2 млн. тона и 11 млн. тона от реколта 2021/22.

- Тунис е закупил 100,000 тона мека пшеница с цена 382 - 387.68 USD/тон C&F, 92,000 тона дурум с цена 674 – 684.09 USD/тон C&F и 100,000 тона ечемик с цена 353.97 – 355.97 USD/тон C&F. Доставките ще бъдат в периода януари – март 2022.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 535,000 тона пшеница. От началото на годината са внесени 3.4 млн. тона пшеница, а от вътрешния пазар са закупени 576,000 тона. На предходния търг са закупени над 1 млн. тона пшеница.

- Според данни на India's Solvent Extractors' Association, Индия може да повиши вноса на палмово масло от Малайзия предвид на това, че Индонезия увеличава експортните налози на продукцията. Делът на индонезийското палмово масло при вноса в Индия намалява от 70 – 75% през миналата година до 55% през периода януари – септември, а делът на продукцията от Малайзия нараства до 45%. Индонезия остава основен доставчик на палмово масло и в Пакистан.