Зърно Акценти 01.12.2021

Според данни на Anec, през ноември износът на соя от бразилски пристанища достига 2.28 млн. тона (2.98 млн. тона през октомври и 770,000 тона през ноември 2020).

- Според данни на статистическата служба на Украйна, през 2021 реколтата от рапица в страната е била 2.95 млн. тона, а средният добив достига 2.95 тона/хектар. Има промяна в експортната статистика за сезона – делът на изнесеното рапично семе в общия продуктов микс (сурова продукция и преработена) намалява от 90% в предходния сезон на 88% сега. Към 15.11.2021 площите със зимна рапица достигат 1.023 млн. хектара (867,900 година по-рано).

- Към 01.11.2021 запасите от слънчоглед в Украйна са били 8.761 млн. тона (+1.519 спрямо 2020). Запасите от соя достигат 1.76 млн. тона (+0.37), а от рапица 0.207 млн. тона тона (-0.200).

- Според данни на USDA, към 28.11.2021 в САЩ в отлично състояние се намират 6% от посевите с пшеница (6% година по-рано), в добро 38% (40%), удовлетворително 33% (36%), в лошо 15% (13%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 30,000 контракта царевица, 20,000 контракта соя и 22,500 контракта пшеница.

- Според данни на Oil World, правителството на Бразилия е одобрило ставка за смесване на биокомпонента в биодизела от 10% (В10) за цялата 2022. Плановете бяха ставката от 13%, която се прилагаше до септември 2021 да бъде повишена на 14% от февруари 2022. Промяната се дължи на високата инфлация в страната. Промяната ще понижи очакванията за произведените количества биодизел за 2022 с 0.3 – 0.4 млн. тона до 5.83 млн. тона докато по-рано се очакваше ръст от 1 – 1.2 млн. тона.

- Според данни на Anec, през ноември износът на соя от бразилски пристанища достига 2.28 млн. тона (2.98 млн. тона през октомври и 770,000 тона през ноември 2020). Износът на царевица е бил 2.89 млн. тона (+54% и 4.94). От началото на 2021 общият износ достига 84.24 млн. тона (+2.5% спрямо година по-рано), а на царевица 17.45 млн. тона (-41%).

- През 2021/22 реколтата от рапица в Индия ще нарасне до над 10 млн. тона (8.6 в предходния сезон). Цената на рапицата е достигнала рекордните 1,178 USD/тон през октомври, което е спомогнало за увеличение на засетите площи.

- Тунис е обявил търг за покупка на 25,000 тона фуражен ечемик с доставка януари – февруари 2022. За покупка се търсят още поне 25,000 тона пшеница с доставка през януари 2022.