IGC - октомврийски доклад

Вчера IGC публикува октомврийския си доклад за състоянието на зърнения баланс в света през 2021/22. По-важни моменти от него са:

-Зърно – През 2021/22 световната зърнена реколта ще бъде 2,290 млн. тона (2,289 и 2,212). Потреблението ще достигне 2,291 млн. тона (2,288 и 2,227), а крайните запаси 600 млн. тона (599 и 600).

-Пшеница - През 2021/22 световната пшенична реколта ще бъде 781 млн. тона (781 и 773). Потреблението ще достигне 783 млн. тона (783 и 770), а крайните запаси 276 млн. тона (277 и 279).

През 2021/22 пшеничната реколта в ЕС ще достигне 138.5 млн. тона (136.6 и 124.5), САЩ 44.8 млн. тона (46.2 и 49.8). Световният износ на пшеница ще бъде 194.3 млн. тона (190.8 и 190.5), в т.ч. Австралия 23.5 млн. тона (23 и 23.5), Украйна 23.9 млн. тона (23.3 и 16.9), Индия 3.5 млн. тона (3.1 и 2.4). Крайните запаси от пшеница в Аржентина ще достигнат 2.5 млн. тона (3.4 и 2.2), Австралия 4.4 млн. тона (5.1 и 4.2), САЩ 15.8 млн. тона (17.1 и 23), Индия 27.1 млн. тона (27.1 и 2.64), ЕС 12.6 млн. тона (10.1 и 9.7), Китай 128.3 млн. тона (128.1 и 128.3).

-Царевица - През 2021/22 световната царевична реколта ще бъде 1,210 млн. тона (1,209 и 1,126). Потреблението ще достигне 1,201 млн. тона (1,201 и 1,148), а крайните запаси 285 млн. тона (282 и 276).

През 2021/22 реколтата от царевица в САЩ ще бъде 381.5 млн. тона (+1.2 спрямо оценката от септември и358.4 спрямо 2020/21). Световната търговия с царевица ще бъде  178.3 млн. тона (-1.1 и -10.2). Вносът в ЕС ще достигне 14.6 млн. тона (14.8 и 13.8 и 18.5 спрямо 2019/20). Крайните запаси от царевица в САЩ ще бъдат 37.4 млн. тона (+2.9), Бразилия 6.4 млн. тона (+0.5), ЕС 6.1 млн. тона (-0.1), ЮАР 3.9 млн. тона (-0.1), Украйна 1.8 млн. тона (-0.1).

-Соя - През 2021/22 световната соева реколта ще бъде 380 млн. тона (380 и 366). Потреблението ще достигне 376 млн. тона (376 и 361), а крайните запаси 60 млн. тона (57 и 57).