Зърно Акценти 21.10.2021

От Strategie Grains коригират съществено прогнозата си за реколтата от царевица в ЕС през 2021/22 с 2.6 млн. тона до 67.5 млн. тона.

- МЗ на Русия ще разгледа възможността за повишаване експортното мито на пшеницата и слънчогледовото масло предвид силния ръст на международните цени на продукцията.

- Към 21.10.2021 в Русия са ожънати 43.6 млн. хектара със зърнени култури като са прибрани 116.6 млн. тона зърно. С пшеница са ожънати 27.6 млн. хектара с пшеница и са прибрани 77.5 млн. тона продукция, с царевица 1.6 млн. хектара и са прибрани 8.3 млн. тона продукция. Със слънчоглед са ожънати 8 млн. хектара и са прибрани 13 млн. тона продукция. Сеитбата на зимни култури е извършена на 16.8 млн. хектара.

- От Strategie Grains коригират съществено прогнозата си за реколтата от царевица в ЕС през 2021/22 с 2.6 млн. тона до 67.5 млн. тона. Вносът на царевица ще достигне 13.9 млн. тона (14.4 в миналата прогноза). Площите със зимна пшеница от реколта 2022/23 в ЕС ще бъде 21.8 млн. хектара – на нивото от 2020/21, с ечемик 10.6 млн. хектара (+2%), с царевица 9.1 млн. хектара (-2%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 9,500 контракта царевица, 11,000 контракта соя и 9,000 контракта пшеница.

- Мексико няма да ограничава вноса на ГМ царевица от САЩ. През 2020 правителството на Мексико е въвело тригодишна забрана за потребяване на ГМ царевица в хранителната промишленост. Мексико се явява втори вносител на царевица от САЩ след Китай.

- Анализатори от Rabobank прогнозират реколта от зимни култури в Австралия през 2020/21 от 52.9 млн. тона, което е с 5% по-малко от 2019/20 и с 25% повече от средното ниво за последните пет години. Реколтата от пшеница ще бъде 31.9 млн. тона (-4% и +35%), от ечемик 11.7 млн. тона (-10% и +7%). Реколтата от канола ще бъде 5.2 млн. тона (+14% и +48%). През 2021/22 износът на пшеница ще бъде 24.5 млн. тона, от ечемик 7.8 млн. тона и от канола 4.3 млн. тона.

- Към 19.10.2021 в Китай са засети 26% от планираните за зимна пшеница площи (27% средно годишно ниво). Валежите през последните седмици са забавили кампанията.

- Турция е закупила 300,000 тона пшеница с протеин 11.5 – 12.5% и цена 338.68 – 359.95 USD/тон C&F и доставка през декември.

- Тунис търси да закупи 50,000 тона мека пшеница и 50,000 тона ечемик с доставка ноември – декември.

- Според оценка на Intertek Testing Services през периода 1 – 20 октомври от Малайзия са изнесени 956,900 тона палмово масло (1.12 млн. тона през 1 – 20 септември). Основни купувачи са били ЕС 245,000 тона (237,400), Китай 136,700 тона (188,600), Индия 231,500 тона (272,400).

- Държавната компания на Египет GASC е закупила само 25,000 тона соево масло при намерения за покупка на 30,000 тона соево и 10,000 тона слънчогледово масло.