Ход на жътвата в България, Русия и Украйна

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за България, Русия и Украйна.

 

България
07 Октомври 2021 2020
жътва кг/дка жътва кг/дка
Пшеница 100 % 594 100 % 393
Ечемик 100 % 535 100 % 406
Рапица 100 % 282 100 % 225
Слънчоглед 92.7 % 239 98.7 % 202
Царевица 73.0 % 588 87.7 % 484

 

Русия
15 Октомври 2021 2020
хил. ха кг/дка хил. ха кг/дка
Пшеница 27285 271 28742 303
Ечемик 7781 238 8185 269
Рапица 1500 186 1361 192
Слънчоглед 4884 162 6775 161
Царевица 1285 498 1487 499

 

Украйна
13 Октомври 2021 2020
жътва кг/дка жътва кг/дка
Пшеница 100.1 % 462 100 % 409
Ечемик 100 % 391 100 % 367
Рапица 100 % 286 100 % 229
Слънчоглед 72.6 % 231 87 % 196
Царевица 22 % 575 44 % 464