Зърно Акценти 13.10.2021

Според октомврийската прогноза на USDA, през 2021/22 реколтата от слънчоглед в Украйна ще достигне 17 млн. тона (17.5 през септември).

- Експортното мито на слънчогледа от Русия ще бъде прилагано до 31.08.2022.

- Според октомврийската прогноза на USDA, през 2021/22  реколтата от слънчоглед в Украйна ще достигне 17 млн. тона (17.5 през септември). Реколтата в Русия ще достигне 15 млн. тона. Понижението на реколтата в Украйна предизвика ръст при цената на слънчогледа.

- Според данни на USDA, към 10 октомври в САЩ са ожънати 41% от площите с царевица (+ 12% на седмица) и 49% площите със соя ( + 15% на седмица).

- От МЗ на Франция са повишили прогнозата си за царевичната реколта във Франция до 13.9 млн. тона (13 в предходната оценка), от ечемик е понижена с 0.3 млн. тона до 11.4 млн. тона, от мека пшеница ще бъде 35.2 млн. тона (36.1).