Зърно Акценти 12.10.2021

Според прогноза на АПК – Информ през 2021/22 експортът на ечемик от Русия ще достигне 3.5 млн. тона (6.3 през 2020/21).

- От СовЕкон са понижили прогнозата си за руската пшенична реколта през 2021  от 75.6 млн. тона на 75.5 млн. тона.

- Според прогноза на МЗ на Великобритания, през 2021/22 пшеничната реколта в страната ще достигне 14.02 млн. тона, което е с 45.2% повече от 2020.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 3,000 контракта царевица и нето продавачи на 7,000 контракта соя и 1,000 контракта пшеница.

- Към 07.10.2021 в Бразилия са засети 10% от планираните за соя площи (6% за седмицата). Към 08.10.2021 царевицата е засята на 44.4% от площите (+7.2%).

- Според данни на Австралийското статистическо бюро, през август от Австралия за изнесени 659,200 тона ечемик, което е с 16% повече от юли, в т.ч. пивоварен ечемик 70,330 тона и фуражен ечемик 588,870 тона. Основни клиенти за пивоварния ечемик са Мексико 33,700 тона и Перу 23,000 тона, а за фуражния Япония 167,100 тона и Саудитска Арабия 142,000 тона.