Днес 12.10.2021 Египет се отказа от покупка на пшеница

Днес 12.10.2021 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на пшеница с доставка 23.11 – 03.12.2021.

След проведени преговори с продавачите цените остават с 8 - 10 USD/тон по-високи от предходния търг от миналата седмица и не са сключени договори за доставка. На търга за представени предложения от Румъния, Русия, Украйна и Франция както следва:

 

- Три предложения от Румъния с цени FOB 325.86 – 330.75 USD/тон + фрахт 32.15 - 33.71 USD/тон, общо 358.01 – 364.46 USD/тон C&F.

- Три предложения от Украйна с цени FOB 325.25 – 328.00 USD/тон + фрахт 33.71 - 34.45 USD/тон, общо 359.70 – 364.48 USD/тон C&F.

- Две предложения от Русия с цени FOB 327.00 USD/тон + фрахт 30.00 – 33.62 USD/тон, общо 357.00 – 360.62 USD/тон C&F.

- Едно предложение от Франция с цена FOB 328.92 USD/тон + фрахт 40.00 USD/тон, общо 375.92 USD/тон C&F.

 

При тези ценови нива, стойността на пшеницата от производител в България ще бъде 485 – 490 лв/тон.