Зърно Акценти 13.09.2021

През септември износът на пшеница от Русия ще достигне 4.4 – 4.5 млн. тона според прогноза на Русагротранс.

През август са изнесени рекордните 5.12 млн. тона. Предходния рекорд е бил поставен през септември 2020 – 5 млн. тона.

- Като се имат предвид текущите FOB цени на руската пшеница, през втората половина на септември се очаква експортното мито да достигне 70 USD/тон.

- От Coceral прогнозират пшенична реколта в ЕС през 2021/22 от 128.6 млн. тона (-2.4 млн. тона спрямо предходната оценка и 118.7 млн. тона през 2020/21). Реколтата от ечемик ще бъде 53.5 млн. тона (-1.9 и 55.7), а от царевица 67 млн. тона (+2.3 и 62.5).

- В петък фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 5,000 контракта царевица и 10,000 контракта соя и нето продавачи на 5,000 контракта пшеница.

- Според данни на Conab, през 2020/21 соевата реколта в Бразилия достига рекордните 135.9 млн. тона (+8.9% спрямо 2019/20). Експортът ще бъде 83.6 млн. тона, а крайните запаси 7.5 млн. тона. Реколтата от царевица ще бъде 85.75 млн. тона (102.5) и е минимално ниво за последните 4 години. Експортът на царевица ще достигне 22 млн. тона (-1.5 и -37%).

- Президентът на Бразилия е одобрил документа, с който се понижава потреблението на биокомпонента в биодизела от 13% на 10%.

- Според данни на ABS, през юли от Австралия са изнесени 571,800 тона ечемик, което е с 40.5% повече от юни – 406,900 тона. Най-големи клиенти са били Мексико 38,500 тона, Япония 164,300 тона и ОАЕ 107,900 тона.

- Саудитска Арабия е закупила 382,000 тона мелничарска пшеница с протеин 12.5%, произволен произход и цена 355.68 USD/тон C&F. Минимално допустимото относително тегло на пшеницата за търга е понижено от 770 до 760 кг/куб.м.

- Пакистан е закупил 405,000 тона мелничарска пшеница с цена 369.50 USD/тон C&F. Веднага е обявен нов търг за покупка на 500,000 тона пшеница с доставка ноември – декември.

- От 11.09.2021 импортното мито на нерафинираното палмово масло за Индия ще бъде 2.5% (10% сега), нерафинирани соево и слънчогледово масло 2.5% (7.5%). За всички рафинирани масла митото ще бъде 32.5% (37.5).