Зърно Акценти 10.09.2021

Според данни на MarketsFarm, към 31.07.2021 запасите от канола в Канада са били 1.8 млн. тона, което е с 48.6% по-малко от предходната година.

- Към 09.09.2021 в Русия са ожънати 36.2 млн. хектара със зърнени култури, прибрани са 96.6 млн. тона зърно при среден добив 2.67 тона/хектар. Прибраната пшеница достига 69.6 млн. тона при среден .добив 2.91 тона/хектар, ечемик 17.3 млн. тона при среден добив 2.42 тона/хектар, царевица 122,900 хектара, прибрани 544,000 тона царевица при добив 4.43 тона/хектар. Слънчогледът е ожънат на 607,700 хектара, прибрани са 951,500 тона слънчоглед при среден добив 1.57 тона/хектар.

- За седмицата започваща на 10.09.2021 експортното мито на руската пшеница ще бъде 52.5 USD/тон (46.5 седмица по-рано), на ечемик 33.1 USD/тон (26.1), на царевица 49.0 USD/тон (51.1).

- В четвъртък фондовете в Чикаго са били неутрални спрямо царевицата, нетни продавачи на 4,750 контракта соя и 8,750 контракта пшеница.

- Според данни на MarketsFarm, към 31.07.2021 запасите от канола в Канада са били 1.8 млн. тона, което е с 48.6% по-малко от предходната година. Намалението се дължи на рекордната преработка на канола през 2020/21 – 10.4 млн. тона (+2.8% за годината) и износ 10.5 млн. тона (+4.9). За 2020/21 крайните запаси от пшеница се оценяват на 5.71 млн. тона (+3.7%), от ечемик 711,100 тона (-25.7%), експортът на пшеница 26.4 млн. тона (+10.1%и на ечемик 4.6 млн. тона (+54.8%).

- Според данни на Conab, през 2020/21 производството на соя в Бразилия достига рекордните 135.9 млн. тона (+8.9%). Експортът ще бъде 83.6 млн. тона, а крайните запаси 7.5 млн. тона. Реколтата от царевица ще бъде 85.75 млн. тона (-0.9 млн. тона спрямо предходната оценка и -16.4% спрямо 2019/20 – 102.5), което е минимален резултат за последните пет години. Жътвата на царевицата втора реколта е изпълнена на 86.9% от площите, а реколтата ще бъде 59.5 млн. тона (75.1). Износът на царевица ще достигне 22 млн. тона (-1.5 и -37%). Площите с пшеница ще нараснат с 14.9% за година до 2.69 млн. хектара, а реколтата ще бъде 8.15 млн. тона (6.2). Търсенето на пшеница в Бразилия ще нарасне с 3.71%.

- Според прогноза на Зърнената борса в Росарио, през 2021/22 реколтата от соя в Аржентина ще бъде 48.8 млн. тона (49 през 2020/21), от царевица 55 – 56 млн. тона (55), от пшеница 20.5 млн. тона (20.1). Към 08.09.2021 в добро и отлично състоянието се намират 46% от посевите с пшеница (+15% спрямо предходната седмица и +24% спрямо миналата година).