USDA преразгледа световния баланс търсене/предлагане за царевица през 2021/21

В своя юлски доклад анализатори от USDA повишиха прогнозата си за световната царевична реколта през 2021/22 до 1,194 млн. тона (1,189 млн. тона в юнската оценка и 1,120 млн. тона през 2020/21).

Реколтата в САЩ ще бъде 385.2 млн. тона (+4.44 млн. тона и +25 млн. тона), а в Русия 15.4 млн. тона (14.9 и 13.8).

Световният царевичен износ ще достигне 194.3 млн. тона (196.2 и 184.3), в т.ч. Бразилия 37 млн. тона (40 и 30), САЩ 63.5 млн. тона (62.2 и 72.4), Русия 4.4 млн. тона (4.1 и 3.1).

Крайните запаси от царевица в света през 2021/22 ще бъдат 291.2 млн. тона (289.4 и 279.8), в т.ч. САЩ 36.4 млн. тона (34.4 и 27.5).