USDA значително повиши прогнозата си за световното производство на пшеница през 2021/22

В юнския си доклад анализатори от USDA значително повишиха прогнозата за световната пшенична реколта през 2021/22 с 5.5 млн. тона до 794.4 млн. тона, което е и с 18.6 млн. тона повече от 2020/21 – 775.8 млн. тона.

Реколтата в ЕС ще бъде 137.5 млн. тона (+3.5 и 125.9), в Русия 86 млн. тона (85 и 85.3), САЩ 51.6 млн. тона (50.9 и 49.7), Украйна 29.5 млн. тона (29 и 25.4).

Световният износ на пшеница ще достигне 204 млн. тона (203.2 и 194.5), в т.ч. Индия 2.5 млн. тона (2.2 и 2.4), Украйна 20.5 млн. тона (20 и 17).

Световните крайни запаси от пшеница през 2021/22 ще бъдат 296.8 млн. тона (294.9 и 293.5), в т.ч. ЕС 11.9 млн. тона (9.6 и 9.1)у Русия 15.5 млн. тона (15.1 и 12), Китай 142.6 млн. тона (142.4 и 145.6), Австралия 4.6 млн. тона (4.8 и 5.4), Индия 27.6 млн. тона (28 и 27.1), САЩ 20.9 млн. тона (21 и 23.1)