Зърно Акценти 04.05.2021

Предвид високите цени на царевицата анализатори очакват спад на потреблението и заместване на културата с друго зърно.

- Предвид високите цени на царевицата анализатори очакват спад на потреблението и заместване на културата с друго зърно. Засега фючърсите имат високи цени, а физическия пазар изостава. Потребителите не искат да плащат толкова много и изчакват. Възможно е обаче те да бъдат принудени да го направят и то с бързо темпо, ако се материализират потенциалните щети по реколтите по света.

- От началото на сезона износът на ечемик от Украйна достига 4.07 млн. тона, което е с 5% по-малко от предходния сезон. През март са изнесени 131,000 тона ечемик (+116% спрямо февруари и -58% спрямо март 2020). От началото на сезона най-голям клиент е Китай с дял от 69%. Други големи клиенти са Саудитска Арабия, Израел, Алжир, Йордания, ЕС и Катар.

- През втората половина на април в Украйна са паднали добри валежи. В края на месеца запасите от влага в цялата страна са добри до отлични.

- От Украинската зърнена асоциация не виждат предпоставки за превишаване на експортните квоти през 2020/21. Общият износ на зърнени и маслени култури ще бъде 47 млн. тона. До момента са изнесени 37.9 млн. тона зърно, което е с 12 млн. тона по-малко от миналата година, в т.ч. пшеница 14.8 млн. тона (-22%), царевица 18.36 млн. тона (-29%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 2,500 контракта царевица и 9,000 контракта соя и нето купувачи на 3,500 контракта пшеница.

- На 28.04.2021 държавната компания на Египет GASC е закупила 64,000 тона соево масло с цени 1,255 - 1,263 USD/тон и доставка 21.06 – 15.07.2021.