От IGC повишават показателите за соевия баланс в света през 2020/21

В своя февруарски отчет анализатори от IGC са повишили прогнозата си за износа на соя в света през 2020/21 до 169.5 млн. тона при 168.3 млн. тона в предходната оценка и 169.8 млн. тона през 2019/20.

Експортът на соя от САЩ ще бъде 61.3 млн. тона (60.7 и 45.8).

Вносът на соя в Китай ще достигне 101.8 млн. тона (101.5 и 101.2).

Световната соева реколта ще бъде 359.5 млн. тона (359.9 и 338.3), а крайните запаси 45.3 млн. тона (45.1 и 50.9).

Реколтата в Бразилия ще достигне 133 млн. тона (+0.5 млн. тона за месец), експортът от страната 84.7 млн. тона, а крайните запаси 1.5 млн. тона (+0.5).