Зърно Акценти 24.02.2021

Според мнение на анализатори, през 2020/21 царевичната реколта в Бразилия ще достигне 108.2 млн. тона, което е с 5.5% повече от реколтата през 2019/20.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 13,500 контракта соя, 6,500 контракта царевица и 2,000 контракта пшеница.

- Според мнение на анализатори, през 2020/21 царевичната реколта в Бразилия ще достигне 108.2 млн. тона, което е с 5.5% повече от реколтата през 2019/20. Най-висока оценка дават от Safras & Mercado – 113.46 млн. тона, а най-ниска от Refinitiv – 105,2 млн. тонн.

- От Rabobank са повишили прогнозата си за соевата реколта в Бразилия през 2020/21 с 1.5 млн. тона до 132.5 млн. тона и 124.8 млн. тона през 2019/20.

- Според данни на Oil World, през януари преработката на соя в Аржентина нараства до 3.2 млн. тона при 815,000 тона през декември, когато имаше масови стачки и блокади и 2.3 млн. тона през януари. В края на януари запасите от соев шрот в Аржентина са били 610,000 тона (723,000 тона през декември), а от соево масло 311,000 тона (359,000). Преработката на слънчоглед достига 165,000 тона (15,000), запасите от слънчогледово масло са били 58,000 тона (54,000), а от шрот 40,000 тона (21,000).

- Според данни на статистическата служба на Украйна, към 01.02.2021 запасите от зърнени култури в Украйна достигат 18.2 млн. тона, което е с 3.5 млн. тона по-малко от предходната година, в т.ч. пшеница 5.1 млн. тона (-12%), царевица 11.5 млн. тона (-13%), ечемик 903,600 тона (-49%), слънчоглед 4.3 млн. тона (-32%).

- Според данни на Европейската комисия, през седмицата 15 – 21 февруари вносът на царевица в ЕС достига 241,300 тона при 139,600 тона седмица по-рано. От началото на сезона доставките достигат 10.38 млн. тона (-28% или 14.3 млн. тона), в т.ч. от Бразилия 40% и Украйна 38%.

- Саудитска Арабия е закупила 355,000 тона мелничарска пшеница с протеин 12.5% от Австралия, Канада и Украйна, цена 330.04 USD/тон C&F и доставка май – декември 2021.

- На 23.02.2021 Йордания е закупила 60,000 тона фуражен ечемик с произволен произход, цена 264.50 USD/тон C&F и доставка в началото на септември.