Зърно Акценти 17.02.2021

На 17.02.2021 Алжир е закупил 32,000 тона мека пшеница с произволен произход.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 19,000 контракта царевица, 10,000 контракта соя и 11,000 контракта пшеница.

- През януари преработката на соя в САЩ достига 5.025 млн. тона, което е с 4.2% повече от януари 2019 и е втори исторически резултат.

- От началото на сезона 1 юли 2020 г. до 17 февруари 2021 от Украйна са изнесени 13,245 млн. тона пшеница (-2,987 млн. тона до същата дата на миналия сезон), 3,956 млн. тона ечемик (-13 хиляди тона) и 12,879 млн. тона царевица (-4,792 млн. тона). 

- Според данни на Европейската комисия, през седмицата 8 – 14 февруари вносът на рапица в ЕС намалява до 65,700 тона (140,400). Основни купувачи са били Нидерландия 59,800 тона и Португалия 5,600 тона. От началото на сезона импортът достига 4.29 млн. тона (4.4), а основни доставчици са били Украйна 2.17 млн. тона, Канада 1.62 млн. тона, Австралия 312,500 тона и Русия 68,400 тона. Експортът на рапично масло е бил 17,200 тона (5,200), а от началото на сезона 259,800 тона (99,200). Основни купувачи са били Норвегия 116,700 тона, Китай 80,300 тона и Израел 31,100 тона.

- Според оценка на EuroStat, през 2021/22 румънските фермери са увеличили площите със зимна рапица със 17% спрямо 2020/21. Предвид доброто развитие на посевите и достатъчната влага в почвата първите оценки за реколтата са доста оптимистични.

- Според данни на Oil World, през януари Индия е намалила вноса на основните растителни масла до 1.09 млн. тона при 1.14 млн. тона през януари 2020. Показателят е минимален за последните пет години. Вносът на слънчогледово масло достига 205,000 тона (287,000), рапично масло не е внасяно (13,000), палмово масло 792,000 (550,000).

- На 17.02.2021 Алжир е закупил 32,000 тона мека пшеница с произволен произход. Количеството е символично, защото страната винаги купува над 300,000 тона пшеница на търг, а най-често и над 600,000 тона. Пшеницата е закупена при цена 321 USD/тон C&F и доставка март – април. На предходния търг са закупени 660,000 тона пшеница с цени 312 – 314 USD/тон C&F.

- Филипинската компания SMC е обявила търг за покупка на 145,000 тона мелничарска  и фуражна пшеници с доставка април – юни.