USDA значително понижи световните запаси от пшеница за 2020/21

В своя февруарски отчет анализатори от USDA значително понижиха прогнозата си за световните крайни запаси от пшеница за 2020/21 до 304.2 млн. тона (313.2 и 300.1).

Реколтата в Китай ще бъде 154.9 млн. тона (158.9 и 151.7), Индия 27.5 млн. тона (31.3 и 24.7), ЕС 10.6 млн. тона (11.1 и 14.3), Австралия 5.1 млн. тона (5.4 и 2.9).

Световната реколта ще бъде 773.4 млн. тона (772.6 и 763.9), в т.ч. Казахстан 14.25 млн. тона (12.5 и 11.4), Аржентина 17.2 млн. тона (17.5 и 19.7), Бразилия 6.2 млн. тона (6.3), Пакистан 25.2 млн. тона (25.7 и 24.3).

Световният износ на пшеница нараства до 193.1 млн. тона (192.4 и 191.3), в т.ч. ЕС 27 млн. тона (26.5 и 38.4), Казахстан 7.5 млн. тона (7 и 6.8), Индия 2.2 млн. тона (1.8 и 0.5), Аржентина 11 млн. тона (12 и 13.6).