Зърно Акценти 22.01.2021

Според прогноза на IHS Markit Agribusiness (по-рано IEG Vantage), през 2021 площите с царевица в САЩ ще бъдат 38.1 млн. хектара, което е с 1.3 млн. хектара повече от декемврийската оценка, а през 2020 те са били 36.8 млн. хектара.

- От СовЕкон са повишили прогнозата си за реколтата от пшеница в Русия през 2021 от 76.8 млн. тона на 77.7 млн. тона. Промяната се дължи на падналите валежи и задържалата се снежна покривка през студените дни на януари. Въпреки това състоянието на посевите остава най-лошото за последните 10 години.

- През периода септември – декември от Украйна са изнесени 148,900 тона слънчоглед (ръст от 10.5 пъти спрямо предходната година), в т.ч. за България 101,900 тона, Турция 29,825 тона.

- Според прогноза на IHS Markit Agribusiness (по-рано IEG Vantage), през 2021 площите с царевица в САЩ ще бъдат 38.1 млн. хектара, което е с 1.3 млн. хектара повече от декемврийската оценка, а през 2020 те са били 36.8 млн. хектара. Прогноза за царевичната реколта е повишена с 12.7 млн. тона до 397.7 млн. тона и 360.3 млн. тона през 2020. Площите с пшеница ще бъдат 18.3 млн. хектара при 17.9 млн. хектара през 2020, а със соя 36.5 млн. хектара (33.6) при реколта 126.2 млн. тона (+1.1 млн. тона и +13.7 млн. тона).

- В четвъртък фондовете в Чикаго бяха нето купувачи на 5,000 контракта царевица, 2,000 контракта соя и нето продавачи на 7,000 контракта пшеница.

- Според данни на Statistics Canada, през седмицата 11 – 17 януари експортът на канола от Канада достига 381,000 тона при 190,000 тона седмица по-рано. Намаление на експорта има за пшеницата 281,100 тона (-37%), на дурум 38,600 тона (-22%), на ечемика 62,400 тона (-58%). Общият износ на зърнени и маслени култури е бил 945,900 тона (-12%), а от началото на сезона 26.44 млн. тона (19.6).

- Към 20.01.2021 в Аржентина са засети 98.6% от планираните за соя площи, които са 17.2 млн. хектара според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес. Засушаване се наблюдава на 13% от площите със соя, което е с 19% по-малко от предходната седмица. В добро и отлично състояние се намират 21% от посевите (18%), в удовлетворително 69% (63%), в лошо 10% (19%). В предходния сезон в добро и отлично състояние са се намирали 59% от посевите, а в лошо под 1%.

- Тунис е закупил 92,000 тона пшеница с цена 314.98 – 321.68 USD/тон, 92,000 тона дурум с цена 387.29 – 387.99 USD/тон и 100,000 тона ечемик с цена 285.81 - 287.98 USD/тон. Всички доставки ще се извършат през периода февруари – март.

- Турция е закупила 400,000 тона пшеница с цени 301.9 – 312.3 USD/тон C&F.

- Според МРОВ, през периода януари – ноември 2020 от Малайзия за Европа са изнесени 1.9 млн. тона палмово масло, което е с 6.11% по-малко от предходната година 2.02 млн. тона. За Нидерландия са изнесени 994,580 тона масло (+21.4%), за Италия 415,180 тона (+8.3%), за Испания 179,760 тона (-59.9%), за Швеция 95,160 тона (+1.48%), за Украйна 49.380 тона (+46.53%). От второто тримесечие на 2020 доставките на продукта в това направление нарастват, което ще продължи и през 2021 успоредно с ограниченото предлагане на слънчогледово масло.