Зърно Акценти 19.01.2021

На 25.01.2021 представители на украинското правителство и търговци ще проведат консултации относно необходимостта да се въведат ограничения при износа на царевица от Украйна.

- Вчера търговците в Чикаго бяха нето купувачи на 2,000 контракта мека пшеница, нето продавачи на 10,000 контракта царевица и 12,000 контракта соя.

- През седмицата 11 – 17 януари от ЕС са експортирани 181,600 тона пшеница при 267,900 тона седмица по-рано. От Полша са изнесени 117,300 тона пшеница, а от Франция 39,000 тона. Седмичният импорт на царевица е бил 302,000 тона (-40%), а от началото на сезона 9.23 млн. тона (-26%).

- През първите 29 седмици на сезона в ЕС са доставени 671,000 тона слънчоглед, което е с 36% повече от предходната година и 2.4 пъти повече от същия период на 2018/19. От Русия са закупени 274,000 тона слънчоглед, от Молдова 159,000 тона, от Украйна 119,000 тона. Най-големи купувачи са били България 388,000 тона, Румъния 100,000 тона и Нидерландия 64,000 тона.

- Според прогноза на Oil World, през 2020/21 световният износ на соя ще достигне 169.3 млн. тона при 166.7 млн. тона през 2019/20, в т.ч. САЩ 62.1 млн. тона (45.6), Парагвай 6.4 млн. тона (+0.7), Канада 4.5 млн. тона (+1), Бразилия 81.6 млн. тона (92.5), Аржентина 7.7 млн. тона (11.4), Украйна 1.9 млн. тона (2.6), Русия 0.9 млн. тона (1.1). Вносът на соя в Китай ще бъде 101 млн. тона (98.4).

- През периода 1 – 15 януари от Бразилия са изнесени 17,500 тона соя при 630,000 тона година по-рано. За целия месец показателят ще достигне 290,000 тона (1.4 млн. тона). Активизиране на износа ще има през февруари предвид закъснялата жътвена кампания. До момента са ожънати само 0.4% от площите със соя според данни на AgRural (1.8% година по-рано).

- През периода юли – ноември износът на пшеница от Русия достига 20.9 млн. тона (+13% спрямо предходната година). Най-голям клиент е Египет – 4.2 млн. тона, следван от Турция 3.9 млн. тона.

- От Русагротранс очакват износ на пшеница от Русия през 2020/21 в размер от 37.2 млн. тона (35.3 млн. тона през 2019/20).

- През 2020 от Украйна са изнесени 187,900 тона слънчоглед, а през 2019 – 82,250 тона. Основни получатели на продукция са били България 102,230 тона, Турция 39,250 тона, Грузия 4,890 тона, Нидерландия 4,280 тона и Германия 5,140 тона.

- На 25.01.2021 представители на украинското правителство и търговци ще проведат консултации относно необходимостта да се въведат ограничения при износа на царевица от Украйна. Начертаната граница за сезона е износ от 21 – 22 млн. тона, което е в рамките на прогнозите на някои анализатори. От началото на сезона вече са изнесени 10.52 млн. тона царевица.

- Алжир е обявил търг за покупка на поне 50,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход и доставка 15 – 28 февруари.

- На 19.01.2021 група частни компании от Филипините са провели търг за покупка на 100,000 тона фуражна пшеница и 80,000 тона фуражен ечемик с доставка април – май. Търгът е отменен поради високи предложени цени – 300 USD/тон C&F за пшеницата.