Зърно Акценти 15.01.2021

През януари износът на пшеница от Русия ще достигне  рекордните за този месец 2.7 – 2.8 млн. тона, а общо на зърно 3.3 млн. тона.

- Експортни мита от Русия: пшеница период 15.02 – 01.03.2021 – 25 EUR/тон, 01.03 – 30.06.2021 – 50 EUR/тон, царевица период 15.03 – 30.06.2021 – 25 EUR/тон, ечемик период 15.03 – 30.06.2021 – 10 EUR/тон. Квота за износ на пшеница, царевица, ечемик, ръж период 15.02 – 30.06.2021 – 17.5 млн. тона. След 01.07.2021 – плаващо мито за нова реколта.

- През януари износът на пшеница от Русия ще достигне  рекордните за този месец 2.7 – 2.8 млн. тона, а общо на зърно 3.3 млн. тона според прогноза на Русагротранс. По предварителна оценка през декември износът на зърно е 4.73 млн. тона, в т.ч. пшеница 4 млн. тона. Вътрешният пазар на пшеница в Русия е с малка активност предвид неопределеността преди въвеждане на експортните мита.

- Според данни от руската митническа служба, през първите три месеца на сезона (септември - ноември) износът на слънчогледово масло от Русия за Индия намалява до 37,000 тона, което е 6% дял от общия експорт при 16% година по-рано. За цялата 2019/20 Индия е заела трето място сред купувачите на руско масло с дял 13%.

- В четвъртък фондовете са били нето купувачи на 30,000 контракта царевица, 18,000 контракта соя и 8,500 контракта пшеница.

- Според данни на Statistics Canada  през седмицата 4 – 10 януари експортът на пшеница от Канада достига 448,900 тона при 248,000 тона седмица по-рано, ечемик 148,400 тона (23,100), канола 190,000 тона (101,300), соя 162,000 тона (110,600). През седмицата общо са изнесени 1.07 млн. тона зърнени и маслени култури (+52%).

- На аржентинските фермери остава да засеят 2.5% от планираните за соя площи, които са 17.2 млн. хектара.

- Според оценка на Solvent Extractors’ Association of India (SEA), през декември вносът на палмово масло в Индия нараства с 4% спрямо ноември, което се случва след понижение на импортното мито от 37.5% на 27.5%. Вносът на соево масло достига 322,800 тона (+100%) и на слънчогледово масло 234,900 тона (+19%). Експортът на соев шрот през 2020/21 ще бъде 2 млн. тона (825,000), а само през декември 599,630 тона (+154%).

- В януарския си отчет анализатори от IGC повишават прогнозата си за световната реколта от пшеница през 2020/21 до 768 млн. тона (765 млн. тона в ноемврийския отчет и 763.7 млн. тона през 2019/20). Реколтата в Австралия ще достигне 31.2 млн. тона (29.3 и 15.2), Канада 35.2 млн. тона (34.1 и 32.7), Русия 84.5 млн. тона (83.5 и 73.6). Световният износ на пшеница ще бъде 186.8 млн. тона (186 и 184.3), в т.ч. Австралия 20 млн. тона (19.4 и 9.1), Канада 25.5 млн. тона (24.5 и 24.5), Казахстан 7 млн. тона (6.8 и 6.7), Украйна 17.5 млн. тона (17 и 21.1), САЩ 26.8 млн. тона (26.5 и 26.3). Крайните запаси от пшеница ще достигнат 293.5 млн. тона (292.1 и 278.3), в т.ч. Австралия 7.1 млн. тона (5.9 и 3.7), Канада 6.4 млн. тона (6.3 и 5.5), ЕС 10.8 млн. тона (10.6 и 13.9), Русия 12 млн. тона (11 и 9), САЩ 23.5 млн. тона (24 и 28), Китай 139.1 млн. тона (139.8 и 130.2), Индия 29 млн. тона (30 и 24.3).