International Grains Council - януари 2021

Вчера IGC публикува данни от януарския си доклад. По-важни моменти от него са:

Зърно – През 2020/21 световната зърнена реколта ще бъде 2,210 млн. тона (2,220 млн. тона в ноемврийската прогноза и 2,186 млн. тона през 2019/20), потреблението ще достигне 2,216 млн. тона (2,222 и 2,192), крайните запаси 611 млн. тона (616 и 617), а запасите в осемте най-големи износителки 146 млн. тона (151 и 155).

Пшеница – През 2020/21 световната пшенична реколта ще бъде 768 млн. тона (769 и 764), потреблението 753 млн. тона (752 и 745), запасите 294 млн. тона (295 и 278), а запасите в осемте най-големи износителки 63 млн. тона (64 и 64).

Царевица – През 2020/21 световната царевична реколта ще бъде 1,133 млн. тона (1,146 и 1,124), потреблението 1,161 млн. тона (1,169 и 1,153), запасите 268 млн. тона (275 и 297), а запасите в четирите най-големи износителки 49 млн. тона (58 и 63).

Соя – През 2020/21 световната соева реколта ще бъде 359 млн. тона (365 и 338), потреблението 365 млн. тона (369 и 351), запасите 45 млн. тона (45 и 51), а запасите в трите най-големи износителки 10 млн. тона (12 и 23).

Запасите от соя се свиват изключително много в износителите. Същото, но в по-малка степен важи за царевицата. В зоната на комфорта все още е пшеницата.