Зърно Акценти 13.01.2021

Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 58,000 контракта царевица, 33,000 контракта със соя и 25,000 контракта с пшеница.

- Според прогноза на Anec, през януари от Бразилия ще бъдат експортирани 2.12 млн. тона царевица (1.17 млн. тона година по-рано). Експортът на соя ще достигне 1.05 млн. тона (-37%), на соево масло 1.175 млн. тона (847,400).

- Правителството на Аржентина отмени и второто ограничение за износа на царевица от страната – максимум 30,000 тона дневно.  

- Според неофициална информация от Русия, правителството обсъжда вариант за повишаване на експортното мито от настоящите 25 евро/тон до 70 евро/тон. Срокът на действие ще бъде в периода 01.02 – 31.03.2021. Обсъжда се въвеждане на експортно мито на ечемика от 10 евро/тон и на царевицата от 25 евро/тон със същия период на действие.

- Влошените метеорологични условия в Украйна са причина за ограничаване операциите по товарене на кораби, в т.ч. и със зърно в редица украински пристанища.

- През 2020 износът на рапица от Украйна достига 2.38 млн. тона при 3.159 млн. тона през 2019.

- През декември от Украйна са изнесени 503,000 тона слънчогледово масло,  522,000 тона слънчогледов шрот, 28,000 тона слънчоглед, като всички показатели са много под нивото от ноември. Силно редуциран е и износът на рапица 151,000 тона.

- Южнокорейската KOFMIA е закупила 50,000 тона мелничарска пшеница от САЩ с цена 263.87 – 273.80 USD/тон FOB.

- Според информация от МРОВ, през февруари експортното мито на палмовото масло в Малайзия ще остане без промяна от 8%.

- На 12.01.2021 Турция е закупила 130,000 тона фуражен ечемик при план 155,000 тона с произход Европа, цена 254.90 – 268.50 USD/тон и доставка 26.01 – 16.02.2021.