Зърно Акценти 05.01.2020

На 04.01.2020 котировките на палмовото масло в Малайзия рязко се покачиха. Ръстът е свързан с предварителни оценки за запасите от продукта в страната до най-ниското ниво за последните 13 години – 1.22 млн. тона (-22% за месец).

- Към 01.12.2020 запасите от зърно в Русия са били 44.3 млн. тона, което е с 4% повече от предходната година. Запасите от пшеница са били 27.2 млн. тона (+11%). Запасите от ечемик намаляват с 1% до 2 млн. тона, а от царевица със 17% до 1.1 млн. тона.

- През първите шест месеца на текущия сезон (юли - декември), вносът на рапица в ЕС достига 3.53 млн. тона, което е с 6% по-малко от предходната година – 3.77 млн. тона. Най-големи вносители са Холандия 928,000 тона, Белгия 796,000 тона, Германия 642,000 тона, Франция 638,000 тона и Великобритания 253,000 тона. Най-големи доставчици са Украйна 2.13 млн. тона и Канада 1.2 млн. тона. Вносът на рапично масло е 149,000 тона (167,000).

- Според данни от полевите наблюдения на USDA, към 29.12.2020 в добро и отлично състояние от зимната пшеница в Канзас се намират 46% от посевите (33% през ноември и 40% година по-рано). В Небраска в същото положение са 37% от посевите (35% и 70%).

- От 01.01.2021 властите в Аржентина връщат старото експортно мито от 33 % за соята, при 30% през последните 3 месеца. Експортното митo за соевия шрот също се връща от 27% на 30%, а на соевото масло от 28% на 31%. Редукцията на митото беше направена в началото на октомври 2020 с цел стимулиране фермерите да продават продукцията си. От друга страна бързата инфлация в страната принуждава земеделските стопани да задържат продукция с цел предпазване от обезценка на капитала си.

- На 04.01.2020 котировките на палмовото масло в Малайзия рязко се покачиха. Ръстът е свързан с предварителни оценки за запасите от продукта в страната до най-ниското ниво за последните 13 години – 1.22 млн. тона (-22% за месец). Производството през декември намалява с 11% до 1.33 млн. тона – минимално ниво от февруари 2020 до сега, а износът нараства с 15% за месеца до 1.5 млн. тона.