Зърно Акценти 04.01.2021

Според правителствени данни от Китай, в рамките на програмата за гарантиране продоволствената безопасност на страната, през 2021 площите с царевица ще бъдат увеличени.

- Според данни на Росстат, през ноември от Русия са изнесени 92,000 тона рапично масло, което е с 9% повече от октомври и е месечен рекорд. За Норвегия са експортирани 51,000 тона масло, а за Китай 29,000 тона.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 29.12.2020 в Аржентина със соя са засети 88% от планираните площи (+11% за седмицата), което е над нивото от  84% от предходната година, а средния показател за последните пет години е 90%. За бързото провеждане на кампанията са повлияли добрите валежи. В добро и удовлетворително състояние се намират 93% от посевите (95% седмица по-рано). С царевица са засети 75% от площите (+14%). В добро и удовлетворително състояние се намират 82% от посевите (-1%). Жътвата на пшеницата е проведена на 92% от площите (+13%) за седмицата, като са прибрани 15 млн. тона зърно. При този показател реколтата ще достигне 16.3 млн. тона.

- Според правителствени данни от Китай, в рамките на програмата за гарантиране продоволствената безопасност на страната, през 2021 площите с царевица ще бъдат увеличени. Търси се увеличение на производството на културата предвид бързия ръст на потреблението и импорта. През последните години Китай намаляваше площите с царевица (41.3 млн. хектара за 2020) и разширяваше тези със соя. През 2020 стана ясно, че соя така или иначе ще се внася много, то поне царевицата да е родно производство – ако е възможно!!!

- На 30.12.2020 Алжир е закупил 300,000 тона пшеница с произволен произход и доставка през февруари 2021 при цена 292 USD/тон C&F, което е максимално ниво за страната през последните пет години. На предходния търг са закупени 600,000 тона пшеница с цена 274.50 USD/тон C&F.