Зърно Акценти 31.12.2020

На 29.12.2020 работодателите и профсъюзите на служителите в маслените фабрики в Аржентина са подписали споразумение за възстановяване на работата на обектите, повишение на заплатите и други.

- През периода юли – декември 2020 от Русия са изнесени 30.2 млн. тона зърно, което е рекордно постижение. Експортираната пшеница е 25.4 млн. тона. Само през декември износът е 4.4 млн. тона, в т.ч. пшеница 3.75 млн. тона, 0.4 млн. тона ечемик, 0.25 млн. тона царевица. През втората половина на месеца износът видимо намалява. За януари се очаква експорт на зърно от 2.9 млн. тона, в т.ч. пшеница 2.4 млн. тона. За февруари износът ще бъде 2.4 – 2.6 млн. тона, в т.ч. пшеница 2.4 млн. тона. Данните са на Русагротранс. За цялата 2020/21 износът на пшеница от Русия ще бъде 36 млн. тона, а на зърно 45 млн. тона.  

- През периода 1 – 18 декември износът на царевица от Бразилия достига 4.131 млн. тона (84.35% от ноемврийския показател). Ежедневно са експортирани по 299,474 тона царевица, което е с 15.71% повече от декември 2019.

- Йордания е отменила търг за внос на 120,000 това фуражен ечемик и го е отложила за 05.01.2021.