ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 НОЕМВРИ 2020 г

 

                 ПШЕНИЦА      

          2020/2130.11.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 290 000

2. Производство

 4 626 318

3. Внос и вътреобщн. доставки

 9 453

Общо предлагане

 4 925 771

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 784 700

1.1 За човешка консумация

 301 200

1.2. За фураж

 186 300

1.3. За семена

 265 000

1.4. Индустриална употреба

 32 200

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 231 939

2.1. Вътреобщностни доставки

 852 504

2.2. Износ за трети страни

 379 435

Общо потребление

  2016 639

III. Запаси, тона

 2 909 132

                  ЕЧЕМИК

            2020/2130.11.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 10 000

2. Производство

 560 037

3. Внос и вътреобщн. доставки

 5

Общо предлагане

 570 042

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 134 780

1.1. За производство на пиво

 36 580

1.2. За фураж

 73 200

1.3. За семена

 25 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 131 746

2.1. Вътреобщностни доставки

 8 646

2.2. Износ трети страни

 123 100

Общо потребление

 266 526

III. Запаси, тона  303 516
 
 

                   РАПИЦА

            2020/2130.11.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 2 600

2. Производство

 257 614

3. Внос и вътреобщн. доставки

 15 200

Общо предлагане

 275 414

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  53 510

1.1. За масло и биодизел

 53 510

2. Износ и вътреобщн. доставки

 178 588

2.1. Вътреобщностни доставки

 178 588

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 232 098

III. Запаси, тона

 43 316

                 ЦАРЕВИЦА

             2020/21 – 30.11.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 400 000

2. Производство

 2 822 879

3. Внос и вътреобщн. доставки

  179

Общо предлагане

 3 223 058

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  425 050

1.1. За храна и инд. употреба

 281 000

1.2. За фураж

 144 050

2. Износ и вътреобщн. доставки

 459 660

2.1. Вътреобщностни доставки

 241 616

2.2. Износ трети страни

 218 044

Общо потребление

 884 710

III. Запаси, тона

 2 338 348

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2020/21 – 30.11.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 135 000

2. Производство

 1 643 706

3. Внос и вътреобщн. доставки

 350 617

Общо предлагане

 2 129 323

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  491 900

1.1. За слънчогледово масло

 366 700

1.2. За белен слънчоглед

 125 200

2. Износ и вътреобщн. доставки

 51 684

2.1. Вътреобщностни доставки

 51 237

2.2. Износ трети страни

 447

Общо потребление

 543 584

III. Запаси, тона

 1 585 739