USDA: През 2020/21 световният износ на пшеница ще превиши показателя от 2019/20

В декемврийския си отчет анализатори от USDA са повишили прогнозата си за световния износ на пшеница през 2020/21 до 192.1 млн. тона от 190.5 млн. тона през ноември и 191.3 млн. тона през 2019/20.

Основна корекция е направена за Канада.

Експортът на пшеница от Канада е увеличен с 1 млн. тона до 26 млн. тона, за Казахстан до 7 млн. тона (+0.3 млн. тона) и Русия до 40 млн. тона (+0.5). Вносът на пшеница в Китай ще бъде 8.5 млн. тона (+0.5), в ЕС 6 млн. тона (+0.3) и Пакистан 2.5 млн. тона (+0.5).

Реколтата от пшеница в света ще бъде 773.7 млн. тона (+1.3 и 764.5), в т.ч. Австралия 30 млн. тона (+1.5), Русия 84 млн. тона (+0.5), Бразилия 6.3 млн. тона (-0.3 млн. тона спрямо ноември и +1.1 млн. тона спрямо 2019/20), ЕС 135.8 млн. тона (-0.75 и -18.71).

Крайните запаси от пшеница в света ще бъдат 316.5 млн. тона (320.5 и 300.6).