Зърно Акценти 02.12.2020

Според данни на AgRural, към 26.11.2020 в Бразилия са засети 87% от планираните за соя площи.

Последни новини

- Към 30.11.2020 в Русия са прибрани 14.1 млн. тона царевица от 95.1% от площите. При задържане на добива на тези нива общата реколта ще достигне 14.8 млн. тона.

- Към 01.11.2020 в селскостопанските, заготвителни и преработвателни предприятия в Русия е имало 48.8 млн. тона зърно, което е с 6% повече от предходната година. Наличната пшеница е била 30.6 млн. тона (+12%).

- Към 30.11.2020 в Украйна са прибрани 26.8 млн. тона с царевица от 94% от площите. При завършването на жътвата реколтата ще бъде 28.5 млн. тона. Реколтата от слънчоглед е 13 млн. тона.

- От началото на 20/21 до 29.11.2020 от ЕС са изнесени 14.635 млн. тона зърно, което е с 25% по-малко от предходната година при 22% по-малко седмица по-рано. Вносът достига 9.221 млн. тона (-17% и -12%). Вносът на царевица е 6.848 млн. тона (-23% и -17%).

- Правителството на Франция планира да вложи в агросектора 100 млн. евро с цел увеличение площите засети с високопротеинови култури. Стъпката се прави с цел намаляване вноса на соя от Южна Америка.

- Според данни на USDA към 29.11.2020 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 46% от посевите с пшеница при 43% седмица по-рано и 52% година по-рано. Дефицит на влага има на 38% от посевните площи в страната при 42% седмица по-рано и 17% година по-рано.

- Според данни на AgRural, към 26.11.2020 в Бразилия са засети 87% от планираните за соя площи. Въпреки сушата се очаква площите със соя да бъдат 38.3 млн. хектара (+3.6% спрямо предходната година). Прогнозата за реколтата остава без промяна от 132.2 млн. тона.

- От ABARES са повишили прогнозата си за реколтата от ечемик в Австралия през 2020/21 до 11.96 млн. тона при 11.2 млн.тона в септемврийската оценка.

- Турция е обявила търг за покупка на 400,000 тона червена мелничарска пшеница с доставка през януари 2021.

- Властите в Малайзия планират да не продължават използването на нулево мито при износа на палмово масло от 01.01.2021.