Зърно Акценти 30.11.2020

Според данни от ноемврийския доклад на IGC, през 2020/21 царевичната реколта в света ще бъде 1,146 млн. тона (1,156 млн. тона в октомврийския отчет и 1,124 млн. тона през 2019/20).

Пшеница

- В ноемврийския се отчет анализатори от IGC са повишили прогнозата си за световната пшенична реколта през 2020/21 до 765 млн. тона при 763.9 млн. тона в октомврийския отчет и 763.4 млн. тона през 2019/20. Реколтата в Русия ще бъде 83.5 млн. тона (82.5 и 73.6), ЕС 123 млн. тона (122.6 и 155), Австралия 29.3 млн. тона (28.4 и 15.2), Аржентина 17 млн. тона (18 и 19.8). Световният износ на пшеница ще бъде 186 млн. тона (185. И 184.3), в т.ч. Австралия 19.4 млн. тона (19.2 и 9.3), Аржентина 12.5 млн. тона (13 и 14). Крайните запаси от пшеница в света ще бъдат 292.1 млн. тона (290.8 и 278.9), в т.ч. Русия 11 млн. тона (10.5 и 9), Австралия 5.9 млн. тона (5.4 и 3.5), Аржентина 1.2 млн. тона (1.5 и 2), ЕС 10.6 млн. тона (11.2 и 14.2), Китай 139.8 млн. тона (+0.5 и 130.2). Вносът на пшеница в Китай ще бъде 7.9 млн. тона (7.4 и 6.7).

- Според прогноза на ИКАР, през 2021 пшеничната реколта в Русия ще достигне 78 млн. тона. Прогнозата е направена при два противоположни фактора – рекордни площи с със зимна пшеница и много лошо състояние на посевите.

- Тунис закупи 92,000 тона мека пшеница с цена 275.49 – 276.97 USD/тон C&F, 75,000 тона твърда пшеница с цена 366.49 – 370.29 USD/тон C&F и 75,000 тона фуражен ечемик с цена 237.97 – 240.77 USD/тон C&F.

- Южнокорейската мелничарска компания  Daehan Flour Mill е провела търг за покупка на 45,000 тона австралийска пшеница с доставка 16.02. – 15.03.2021. По-рано южнокорейските компании купуваха предимно от САЩ.

 

Зърно

- Според данни от ноемврийския доклад на IGC, през 2020/21 царевичната реколта в света ще бъде 1,146 млн. тона (1,156 млн. тона в октомврийския отчет и 1,124 млн. тона през 2019/20). Реколтата от царевица в САЩ ще бъде 368.5 млн. тона (-5.4 млн. тона и 346 млн. тона), в ЕС 60.1 млн. тона (-2.5 и 68.1), в Украйна 30 млн. тона (-3 и -16%), в ЮАР 15.8 млн. тона (+1.8). Световният износ на царевица ще бъде 185.1 млн. тона (179.9 и 173.6), в т.ч. САЩ 67 млн. тона (58 и 45.1), ЮАР 2.7 млн. тона (1.6 и 2.6), Украйна 25.5 млн. тона (29 и 29), ЕС 2.5 млн. тона (3.1 и 4.7). Вносът на царевица в ЕС ще бъде 20.4 млн. тона (22.4 и 18.9). Световните крайните запаси от царевица ще достигнат 274.6 млн. тона (278.8 и 297.7), в т.ч. САЩ 43.5 млн. тона (56.3 и 50.7), ЕС 5.6 млн. тона (4.8 и 7.2), ЮАР 2.3 млн. тона (1.8 и 2.1), Украйна 1.3 млн. тона (0.8 и 2.3).

- Към 26.11.2020 в Русия са ожънати 2.5 млн. хектара с царевица, прибрани са 13.7 млн. тона от културата при среден добив 5.41 т/ха.

- Към 26.11.2020 в Украйна са ожънати 5.02 млн. хектара с царевица или 92% от площите като са прибрани 26.3 млн. тона царевица. Общата реколта ще достигне 28.6 млн. тона бруто тегло.

- Според данни на FranceAgriMer, към 23.11.2020 във Франция е завършена на 99% сеитбата на зимната пшеница. В добро и отлично състояние се намират 96% от посевите при само 75% година по-рано. Сеитбата на зимния ечемик е завършена на 88%, а царевицата е ожъната на 91% от площите.

- Според данни на Statistics Canada, през седмицата 15 – 22 ноември износът на конала от Канада е бил 309,500 тона при 245,600 тона седмица по-рано. От началото на сезона износът е 3.9 млн. тона (2.8). През седмицата износът на соя е 193,500 тона (184,100), а от началото на сезона 1.7 млн. тона (1.2). Седмичният износ на пшеница достига 331,900 тона (440,900), на дурум 240,800 тона (219,600), на ечемик 133,300 тона (68,800), на царевица 85,900 тона (8,200). От началото на сезона износът на пшеница е 6.4 млн. тона (+29%), на дерем 1.7 млн. тона (+11%), на ечемик 1.1 млн. тона (-95%), на царевица 173,000 тона (+1400%).

 

Маслени култури и растителни масла

- През октомври в Украйна са произведени 612,600 тона слънчогледово масло, което е на нивото от предходната година. В началото на ноември запасите от слънчоглед в Украйна са били 7.2 млн. тона (8.8 млн. тона година по-рано).

- Към 26.11.2020 в Русия са ожънати 8.3 млн. ха (99%) със слънчоглед, прибрани са 13.2 млн. тона при среден добив 1.60 т/ха.

- Към 25.11.2020 в Аржентина са засети 99.2% от планираните за слънчоглед площи, които са 1.39 млн. ха. Площите през годината са по-малки от средното ниво поради сушата в периода на сеитбата.

- От Oil World повишават прогнозата си за реколтата от канола в Австралия с 0.3 млн. тона до 3.8 млн. тона, което е с 1.5 млн. тона повече от предходната година и е максимален резултат за последните 4 години. Износът на канола ще нарасне с 1 – 1.1 млн. тона до 2.6 млн. тона.

- Според данни на AmSpec Agri Malaysia Малйзия, през периода 1 – 25 ноември износът на палмово масло от страната е 1.14 млн. тона, което е с 18.9% по-малко от предходния месец – 1.41 млн. тона.

- Правителството на Индия е приело решение за понижаване вносното мито на нерафинираното палмово масло от 37.5% на 27.5%.