На 26.11.2020 Египет закупи 175,000 тона пшеница от Русия

На 26.11.2020 държавната компания на Египет GASC закупи 175,000 тона пшеница от Русия.

Спрямо предходния търг цените остават без промяна.

 

Сделките са сключени при следните параметри:

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 261 USD/тон + фрахт 13.83 USD/тон, общо 274.83 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 262.35 USD/тон + фрахт 12.80 USD/тон, общо 275.15 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 262.60 USD/тон + фрахт 12.80 USD/тон, общо 275.40 USD/тон.

 

На търга е имало представена пшеница от:

- Франция една оферта с цена 269.75 USD/тон FOB.

- Румъния една оферта с цена 268.79 USD/тон FOB.

- Русия осем оферти с цени 262.80 – 270.86 USD/тон FOB.

- Украйна две оферти с цени 264.70 – 270.07 USD/тон FOB.