Зърно Акценти 25.11.2020

През октомври импортът на царевица в Китай достига 1.14 млн. тона, което е с 1151% повече от октомври 2019.

Пшеница

- През седмицата 15 – 22 ноември износът на пшеница от ЕС е бил 328,500 тона при 657,200 тона седмица по-рано. Основни износителки са били Полша 182,000 тона, Франция 53,400 тона и Литва 49,000 тона.

- Към 22.11.2020 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 43% от посевите с пшеница (46% седмица по-рано и 52% година по-рано). На 42% от площите за отглеждане на култури в страната има дефицит от влага при 41% (41% и 17%).

 

Зърно

- Към 24.10.2020 в Русия са ожънати 25 млн. декара с царевица (92.8% от площите), прибрани са 13.6 млн. тона царевица при среден добив 541 кг/декар. Със слънчоглед са ожънати 83 млн. декара (99%), прибрани са 13.2 млн. тона слънчоглед при среден добив 159 кг/декар. Със зимни култури са засети 193 млн. декара (100.5%).

- Към 23.11.2020 в Украйна са засети почти 60 млн. декара със зимна пшеница (98% от прогнозата). С ечемик са засети 9.33 млн. декара (99%), с рапица 8.75 млн. декара (87%).

- От началото на сезона до 22.11.2020 от ЕС са изнесени 14.364 млн. тона зърно, което е с 22% по-малко от предходния сезон (-22% седмица по-рано). Вносът достига 9.098 млн. тона (-12% и -13%). Импортът на царевица е 6.75 млн. тона (-17% и -17%).

- През октомври импортът на царевица в Китай достига 1.14 млн. тона, което е с 1151% повече от октомври 2019. От началото на годината показателят е 7.82 млн. тона (-97.3%). Вносът на пшеница за месеца е 630,000 тона (+127%), а от началото на годината 6.69 млн. тона (+163.6%). Вносът на ечемик е 1.34 млн. тона (+98.3%), а от началото на годината 5.98 млн. тона (+13.4%).

- Тунис е закупил 75,000 тона дурум, 92,000 тона мека пшеница и 75,000 тон ечемик с доставка декември – януари.

- На 24.11.2020 Турция е закупила 155,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка през декември с цена 226.4 – 237.8 USD/тон C&F. Закупена е и 350,000 тона фуражна царевица на цена 245.3 - 250.9 USD/т.

- Група тайландски производители на фуражи е обявила търг за покупка на 160,000 тона фуражна пшеница и 80,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка януари – март.

 

Маслени култури и растителни масла

- Към 01.11.2020 запасите от слънчоглед в Украйна са били 7.2 млн. тона при 8.8 млн. тона година по-рано. През новия сезон реколтата се оценява на 13 – 13.25 млн. тона при 15.3 млн. тона година по-рано.

- Според данни на AgRural, към 19.11.2020 в Бразилия са засети 81% от площите планирани за соя (+11% за седмицата и 79% година по-рано). Остава прогнозата за реколта от 132.2 млн. тона от 383 млн. декара.

- Според прогноза на Oil World, през 2020/21 вносът на растителни масла в Индия ще бъде 14.7 – 14.8 млн. тона, което е с 0.7 – 0.8 млн. тона повече от 2019/20. Ръстът е причинен от невисоките запаси от масла в Индия към края на септември – 2 млн. тона (-0.5 млн. тона спрямо предходната година). Импортът на слънчогледово масло ще бъде 1.95 млн. тона (-20%), на соево масло до рекордните 3.9 млн. тона (3.61), на палмово масло 8.7 млн. тона (+1). Ръста на вноса ще бъде във връзка и с възстановеното вътрешно потребление. През 2019/20 спадът на потреблението е бил с 1.3 млн. тона или -6%, което е второ по ред понижение в историята. Намаленото потребление на слънчогледово масло ще бъде свързано с високата му цена.