Зърно Акценти 18.11.2020

Според данни на МЗ на Русия в страната със зимни култури са засети 131.3 млн. декара, което е 99.7% от планираното при 181.4 млн. декара година по-рано.

Последни новини

- Според данни на АПК – Информ, през 2019/20 от Русия са изнесени 3.7 млн. тона царевица, което е с 32% повече от предходната година. През септември 2020 експортът е бил само 50,900 тона (153,200),  което е най-слаб резултат за месеца от 2011/12 до сега. Най-големи клиенти са били Турция, Виетнам и Република Корея с общ цял 41%. За неизвестен купувач са изпратени 1.3 млн. тона царевица , който най-вероятно е Иран. Износът за 2020/21 се оценява на 4.3 млн. тона при реколта 14.1 млн. тона.

- Според данни на МЗ на Русия в страната със зимни култури са засети 131.3 млн. декара, което е 99.7% от планираното при 181.4 млн. декара година по-рано. В лошо състояние ще се намират рекорден обем посеви при само 6 – 8% в последните две години. Вече е ясно, че зимната пшеница от реколта 2021 няма да бъде с рекордна реколта.

- През периода 01.09 – 01.11.2020 от Русия са изнесени 225,900 тона слънчоглед при само 62,200 тона година по-рано.

- През периода септември – октомври от Украйна са изнесени 830,000 тона слънчогледово масло при 793,000 тона година по-рано. С дял от 35% от доставките е Индия, следват ЕС 25%, Китай 23%.

- Към 16.11.2020 в Украйна са засети 78 млн. декара със зимни култури, което е 96% от планираното. Засятата пшеница е 59 млн. декара (97%), ечемик 9.23 млн. декара (98%) и рапица 8.68 млн. декара (86%).

- От началото на сезона до 15.11.2020 износът на зърно от ЕС достига 13.536 млн. тона, което е с 22% по-малко от същия период на 2019/20 (-23% седмица по-рано). Вносът на зърно е 8.664 млн. тона (-13% и -14%). Вносът на царевица достига 6.394 млн. тона (-17% и -19%).

- Според данни на AgRural, към 12.11.2020 в Бразилия са засети 70% от планираните за соя площи при 56% седмица по-рано и 69% година по-рано. В щата Мато Гросо ще бъдат презасети 3 млн. декара със соя.

- Държавната компания на Египет GASC е обявила търг за покупка на 40,000 тона растителни масла (30,000 тона соево и 10,000 тона слънчогледово) с доставка 10 – 30 януари. Допълнително от вътрешния пазар се търсят 3,000 тона соево масло и 2,000 тона слънчогледово масло с доставка 1 – 20 януари.

- Правителството на Ирак е утвърдило държавния бюджет за 2021. Очаква се при това положение страната да поднови вноса на ориз и пшеница. Последния търг за покупка на ориз е бил проведен през септември 2019 – 120,000 тона, а за пшеница февруари 2019 – 400,000 тона.

- Бангладеш е обявил първи търг за покупка на ориз за последните три години – 50,000 тона. Вносът ще бъде осъществен на фона на потенциалното намаление на реколтата от ориз в страната с 15% спрямо миналата година и вече достигнатите рекордни цени на продукцията в страната. За годината импортът ще достигне 300,000 тона. През 2019 властите са повишили импортното мито на ориза от 28% на 55%.