ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ОКТОМВРИ 2020 г

 

                 ПШЕНИЦА      

          2020/2131.10.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 290 000

2. Производство

 4 626 318

3. Внос и вътреобщн. доставки

 9 398

Общо предлагане

 4 925 716

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 534 350

1.1 За човешка консумация

 243 600

1.2. За фураж

 149 700

1.3. За семена

 115 000

1.4. Индустриална употреба

 26 050

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 096 742

2.1. Вътреобщностни доставки

 790 682

2.2. Износ за трети страни

 306 060

Общо потребление

 1 631 092

III. Запаси, тона

 3 294 624

                  ЕЧЕМИК

            2020/2131.10.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 10 000

2. Производство

 560 037

3. Внос и вътреобщн. доставки

 5

Общо предлагане

 570 042

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 100 100

1.1. За производство на пиво

 29 400

1.2. За фураж

 58 700

1.3. За семена

 12 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 124 138

2.1. Вътреобщностни доставки

 8 646

2.2. Износ трети страни

 115 492

Общо потребление

 224 238

III. Запаси, тона  345 804
 
 

                   РАПИЦА

            2020/2131.10.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 2 600

2. Производство

 257 614

3. Внос и вътреобщн. доставки

 15 200

Общо предлагане

 275 414

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  27 100

1.1. За масло и биодизел

 27 100

2. Износ и вътреобщн. доставки

 176 105

2.1. Вътреобщностни доставки

 176 105

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 203 205

III. Запаси, тона

 72 209

                 ЦАРЕВИЦА

             2020/21 – 31.10.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 400 000

2. Производство

 2 662 915

3. Внос и вътреобщн. доставки

  179

Общо предлагане

 3 063 094

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  292 700

1.1. За храна и инд. употреба

 193 000

1.2. За фураж

 99 700

2. Износ и вътреобщн. доставки

 325 317

2.1. Вътреобщностни доставки

 112 643

2.2. Износ трети страни

 212 674

Общо потребление

 618 017

III. Запаси, тона

 2 445 077

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2020/21 – 31.10.2020 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 135 000

2. Производство

 1 641 920

3. Внос и вътреобщн. доставки

 172 410

Общо предлагане

 1 949 330

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  339 400

1.1. За слънчогледово масло

 251 700

1.2. За белен слънчоглед

 87 700

2. Износ и вътреобщн. доставки

 32 030

2.1. Вътреобщностни доставки

 31 593

2.2. Износ трети страни

 447

Общо потребление

 371 430

III. Запаси, тона

 1 577 900