Зърно Акценти 29.10.2020

Според прогноза на Русагротранс, през октомври от Русия ще бъдат изнесени 4.9 – 5 млн. тона зърно, максимум 5.1 млн. тона.

Пшеница

- Според прогноза на Русагротранс, през октомври от Русия ще бъдат изнесени 4.9 – 5 млн. тона зърно, максимум 5.1 млн. тона. Износът на пшеница ще бъде 4.4 млн. тона, на ечемик 0.5 млн. тона, на царевица 0.2 млн. тона. За ноември се очаква износ на 4.5 – 4.7 млн. тона зърно, в т.ч. пшеница 3.6 – 3.8 млн. тона, ечемик 0.5 млн. тона и царевица 0.4 млн. тона.

- На 28.10.2020 Йордания е закупила 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход  и цена 279 – 279.90 USD/тон C&F и доставка февруари – март. На търга са участвали и украинска пшеница с цена 291 USD/тон C&F, румънска пшеница с цена 295  и 309 USD/тон C&F.

- Група южнокорейски мелничари са закупили 77,900 тона пшеница от САЩ и 27,900 тона от Канада с доставка през януари.

 

Зърно

- От АПК – Информ отново понижават прогнозата си за царевичната реколта в Украйна през 2020/21 до 33.8 млн. тона, което е с 6% по-малко от предходния сезон – 35.9 млн. тона. През сезона износът на царевица ще достигне 28 млн. тона, което е с 3% по-малко от миналата година.

- През първите 16 дни на октомври от Бразилия са изнесени 4.312 млн. тона царевица, което е 65.24% от общия септемврийски износ. Средно дневно износът е бил 269,475 тона (-14.36% спрямо октомври 2019). От началото на 2020 от Бразилия са изнесени 27.384 млн. тона царевица, докато за цялата година се очаква износ на 34.5 млн. тона. От бразилската Anec са понижили прогнозата си за износа на царевица от Бразилия през октомври до 4.95 млн. тона (-10%).

- На 27.10.2020 Йордания е закупила 60,000 тона фуражен ечемик с произволен произход, цена 238.75 USD/тон C&F и доставка в края на декември.

- От началото на сезона до 25.10.2020 от ЕС са изнесени 10.676 млн. тона зърно, което е с 28% по-малко от миналата година (-25% към 11.10.2020). Вносът достига 7.216 млн. тона (-15% и -15%). Импортът на царевица е 5.201 млн. тона (-20% и -18%).

 

Маслени култури и растителни масла

- Към 26.10.2020 в Украйна са засети 8.556 млн. декара с рапица от реколта 2021, което е 85% от прогнозата. Очаква се площите да достигнат 10.1 млн. декара.

- Според данни на Oil World, през периода септември – ноември вносът на соево масло в Бразилия ще достигне рекордните за периода 160,000 – 170,000 тона при само 12,000 тона година по-рано. Много е вероятно страната да се превърне в нето вносител на соево масло за периода. През първите месеци на 2021 импортът ще продължи да е силен – основно от Аржентина. Експерти отбелязват, че в Аржентина има достатъчно масло за износ предвид на това, че е преустановено производството на биодизел. Законовата рамка за производството на биодизел в Бразилия постановява използването на соево масло родно производство. Сега производителите искат разрешение да бъде допуснато за използване и вносно соево масло.

- Според данни на Grupo Consultor de Mercados Agricolas(GCMA), през периода януари – септември в Мексико са внесени 12.23 млн. тона царевица, което е с 3.6% повече от предходната година – 11.8 млн. тона. Най-голямо количество е закупено от САЩ – 10.79 млн. тона (+5.3% спрямо миналата година), а от Бразилия 0.81 млн. тона (-5.6%). За цялата 2020 вносът ще достигне 17.2 млн. тона (16.25). През периода 01 – 09.2020 импортът на пшеница е бил 3.37 млн. тона (+6.3%), в т.ч. от САЩ 2.49 млн. тона (-8.5%).