Ход на жътвата в Русия и Украйна

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за Русия и Украйна

 

           РУСИЯ 
  16.10.2020 млн. дка млн. т кг/дка
пшеница 2020 288 97.7% 87.1  303
2019 274 77.3  282
ечемик 2020 82  96.0% 22.0  268
2019 85 21.4  252
царевица 2020 15  53.3% 7.6  499
2019 13 7.4  582
слънчоглед 2020 69  81.6% 11.1  160
2019 53 10.2  192
рапица 2020 14  91.5% 2.6  192
2019 13 2.1  156
соя 2020 18  61.9% 3.2  182
2019 20 3.5  179
                УКРАЙНА 
  22.10.2020 млн. дка млн. т кг/дка
царевица 2020 28.2  52% 13.11  465
2019 30.2  61% 24.12  665
слънчоглед 2020 57.8  91% 11.38  197
2019 55.2  94% 13.86  242
соя 2020 10.1  75% 2.03  201
2019 14.5  92% 3.38  233